FARSØ/VESTER HORNUM/HORNUM: Ca. 80 elever fra skolerne i Farsø, Vester Hornum og Hornum er for nyligt blevet uddannet til legepatruljer, 

som skal sætte gang i legen for de yngre elever i frikvartererne. Legepatruljen, er et koncept under Dansk Skoleidræt.

Skolerne ønsker at deres elever har mulighed for at være aktive i frikvartererne, og derfor har man prioriteret at få uddannet elever til Legepatruljen.

Kurset er en tilbagevendende begivenhed på mange skoler, fordi erfaringerne med at have legepatrulje er så gode. Legepatruljen har et vigtigt job i skolegården, de fungerer som forbilleder, der får de små skolekammerater til at glæde sig til frikvartererne med lege, der styrker bevægelse og trivsel. På kurset lærer man at stå frem, styre og regulere legene og sørge for, at alle børn er med.

Gode effekter af aktive frikvarterer
Alt for mange børn får ikke motion nok. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge er fysisk aktive mindst en time sammenlagt hver dag. Men kun halvdelen af danske skolebørn når op på det anbefalede niveau, og antallet af overvægtige børn og unge er stigende.

- At gøre brug af de større elever er en af de lavthængende frugter, hvis skolen ønsker mere aktivitet i frikvartererne. De yngre elever ser op til de store elever, som har nemt ved at sætte anderledes lege i gang. Ved at fremme legen i frikvartererne øger vi elevernes fysiske aktivitetsniveau, og det giver positive udsving på den fysiske såvel som den mentale sundhed, siger projektleder Ann-Karina Overlade fra Dansk Skoleidræt.

FAKTA
• Ca. halvdelen af skoler i hele landet har været på kursus i Legepatruljen.
• 97 kommuner har legepatruljer på én eller flere af kommunens skoler.
• Legepatruljen er en af Dansk Skoleidræts mest veletablerede aktiviteter.
• En evaluering af Legepatruljen viser at:
Legepatruljen er med til at sætte fokus på bevægelse på skolerne og give eleverne nogle gode oplevelser med motion.
Legepatruljen appellerer både til aktive børn og de børn, der normalt ikke er så aktive.
Legepatruljen giver god aktivitet i frikvartererne og er med til at skabe sociale relationer på tværs af klassetrin.
Legepatruljen er med til at give bedre sammenhold på skolen og mindske mobning, fordi eleverne får styrket deres sociale kompetencer gennem legen.
Det overordnede mål med indsatsen med mere aktive frikvarterer er, at flere børn og unge bevæger sig mere og grundlægger sunde vaner tidligt i livet.

e-max.it: your social media marketing partner