HVALPSUND: Her til aften afholdt Hvalpsund Golf Club en meget ”Corona- forsinket” generalforsamling.

Mange medlemmer var mødt op til en hyggelig aften i klubhuset.

I sin formandsberetning gennemgik klubbens formand Hardy Mortensen alle klubbens aktiviteter og golfmatcher fra klubbens jubilæumsår 2019.

Vigtigheden af det frivillige arbejde i klubben 
Hardy fremhævede også vigtigheden af alt det frivillige arbejde i klubben og rettede en meget stor tak til alle de medlemmer.

-De mange frivillige hænder som altid er klar, til at hjælpe både i klubhuset og på golfbanen, har meget stor betydning for den popularitet klubben nyder blandt alle der gæster vores flotte anlæg, lød det fra Hardy Mortensen.

Efter beretningen var der gennemgang af et positivt regnskab, efterfulgt af en mindre kontingentstigning, samt en fastlæggelse af priserne på green-fee.

Genvalg til bestyrelsen - men ny formand
Til punkterne med valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer, var der genvalg på alle poster.

Dog meddelte formanden Hardy Mortensen, at han trak sig tilbage som formand for klubben, men bliver dog siddende i bestyrelsen som udpeget repræsentant og Golfmanager for Hvalpsund Golf ApS.


Afgående formand Hardy Mortensen fik overrakt en erkendelighed for sit store arbejde som formand for Hvalpsund Golf Club.  

Efter generalforsamlingens officielle dagsorden blev der en kort pause, hvor bestyrelsen konstituerede sig.

Her var der fuld enighed om at vælge Anders West Lauritsen som Hvalpsund Golf Club`s nye formand

Anders West Lauritsen takkede for valget og glædede sig rigtig meget til opgaven som klubbens nye formand.

Anders kommer oprindelig fra Bjerringbro og Tange Sø Golfklub, inden han flyttede til Himmerland og Hvalpsund Golf Club.

Med hensyn til foreningsarbejde har Anders fyldt rygsækken op med masser af erfaring både organisatorisk og praksis i forskellige foreningssammenhæng, og føler sig godt klædt på til opgaven som formand for Hvalpsund Golf Club.

Anders West Lauritsen rettede en meget stor tak til den afgående formand Hardy Mortensen, som fik overrakt en erkendelighed for sit store arbejde som formand for klubben

Hardy Mortensen har været med siden starten af Hvalpsund Golf Club og styret foreningen på fantastisk vis. Noget som alle vi andre kun kan være imponeret af, og Anders glædes sig ved, at Hardy stadigvæk sidder med ved bordet.

Et aktivt klubliv – er et godt klubliv
Anders West Lauritsen fortsatte herefter med at henvise til Golfklubbens hjemmeside hvor der står: ”Et aktivt klubliv – er et godt klubliv”.  Det er vigtigt at både nye og erfarne golfspillere føler sig velkommen i Hvalpsund Golfklub.  Disse ord har 1. prioritet her i klubben.

-Vi er mange forskellige mennesker med mange forskellige baggrunde – som er rigtig gode til at acceptere forskelligheden og dette skal vi blive ved med sagde Anders West Lauritsen.

Han fortsatte med at rose det sociale sammenhold og den gode stemning i klubben, noget som vi alle skal værne rigtig meget om.

Til sidst sluttede Hvalpsund Golf Clubs nye formand, Anders West Lauritsen, aftenen af med efterårets kalender og med en opfordring til alle om, at støtte op omkring klubbens arrangementer, hvorefter der var kaffe og æblekage.

e-max.it: your social media marketing partner