FARSØ: Her til aften blev der holdt tre generalforsamlinger i FUIK regi: en for støtteforeningen for kunstgræsbanen i Farsø, en for FUIK’ ́s Venner og så afslutningsvis for Farsø/Ullits IK.

Generalforsamlingerne havde ca. 35 fremmødte, alle med en eller anden form for tilknytning til klubberne.  Antallet af fremmødte var udmærket, men levede trods alt ikke op til fremmødet for 3 år siden, hvor der vat kampvalg.

Støtteforeningen for kunstgræsbanen
Foreningens eneste opgave er vedligeholdelsen af stadion og kunstgræsbanen i Farsø. Denne opgave har foreningen løst uden de store problemer i 2019. Farsø Stadion har fået en standard, hvor besøgende klubber nu åbent taler med misundelse om banernes kvalitet. Dog har foreningen oplevet at få stjålet en havetraktor fra stadion i årets løb, ligesom den megen regn i slutningen af året har givet store udfordringer på stadion. Vandproblemerne er dels et resultat af megen regn, men også en dårlig dræning af både stadion og kunstgræsbane er udfordringer som foreningen håber Vesthimmerlands Kommune vil være med til at løse i det kommende år. Afslutningsvis  var  der  valg  til  bestyrelsen,  hvilket  dog  ikke  gav  de  store  udfordringer,  idet  Peder  Ditlev  og Niels  Krebs-Hansen,  som  begge  var    valg,  modtog  genvalg,  Dermed  fortsætter  den  siddende  bestyrelse uændret.

FUIK’S Venner
Det seneste år hos FUIK ́s venner har vanen tro været fyldt med mange forskelligartede aktiviteter. Det er som bekendt vennerne, der stod bag det netop afviklede Hoppe-Legeland i Dronning Ingrid hallerne. Der har været afholdt koncert sammen med Aars IK og Messecenter Vesthimmerland i 2019, hvilket gav et tilfredsstillende overskud fordelt mellem de 3 arrangører, dog blev overskuddet ikke helt af samme størrelse som i 2018, men bestemt en fornuftigt overskud. Det har desværre ikke været muligt at finde attraktive kunstnere til 2020, hvorfor der lige nu arbejdes videre på et eventuelt koncertarrangement igen i 2021. Årsagen til at man fortsat arbejder på afholdelse af en koncert i 2021 er, at koncerterne i både 2018  og 2019 var to rigtig gode koncertoplevelser for alle –såvel deltagere som frivillige. FUIK’s Venner har tillige stået for salg af juletræer samt fyrværkeri i december måned. Et salg som for alle deltageres vedkomne må siges at have været vellykket. Men dette var selvfølgelig ikke gjort uden byens opbakning.  Sidst, men ikke mindst har vennerne traditionen tro også stået bag FUIK Cup i december, 2. juledagsballet samt årets Farsø Fest. Så der kan næppe være nogen tvivl om, at der har været gang i rigtig mange ting hos vennerne. FUIK’s Venners formand Jens Røschmann sluttede derfor, med baggrund i de mange aktiviteter og som følge her af  de  mange  frivillige  som  har været  inde  over i  årets  løb,  sin  tale  med  at  takke  for  samarbejdet  med bestyrelsen  samt  takke  af  til  Kaj  Ove  Bunde  og  Søren  Kristensen,  som  begge  ikke  ønskede  genvalg  til bestyrelsen. I stedet blev Lene Kjerstein Kristensen genvalgt til bestyrelsen, mens Per Rask og Jørn Brøndum indtrådte som nye medlemmer af bestyrelsen. 


Kaj Ove Bunde og Søren Kristensen takkede af i FUIK’s Venner og modtog en stor tak fra formand Jens Røschmann 

FUIK
Året i FUIK er vanen tro gået med .... Fodbold. Deltagelse i Vildbjerg Cup i 2019 blev repræsenteret med 8 hold, hvoraf de 7 af holdene gik videre til A-slutspillet. Det resulterede i at FUIK kunne bringe hele 2 pokaler med hjem – en sølv og en guldmedalje. En måneds tid inden Vildbjerg Cup blev årets fodboldskole afholdt på Farsø Stadion, og også her var deltagelsen stor, idet alle pladserne blev udsolgt. Formand Magnus Bojer takkede i den forbindelse de mange trænere og frivillige, som vælger at bruge deres sommerferie på netop denne aktivitet. FUIK har i det forgangne år haft stort udbytte af at have fået Jeppe Severinsen ind i trænerstaben, idet Jeppe forestår målmandstræning primært i ungdomsafdelingen. I FUIK har man også kunnet være rigtig stolt af, at få hædret Jonas Moesgaard i DGI Nordjylland – han løb med prisen som årets ung leder. I 2019 blev årets FUIK’er også udnævnt – det blev Bjarne Kurinow, som alle vist kender som en flittig og aktiv mand i Farsø/Ullits IK. Alt i alt er der i det forgangne år blevet spillet rigtig meget fodbold i FUIK – både i ungdomsafdelingen samt på senior regi. I den forbindelse skal det nævnes at FUIK i foråret fik en henvendelse angående oprettelse af et Old Boys hold. Dette er lykkes og i efteråret 2019 blev der spillet Old boys fodbold i klubben igen. Ud  over alt  det  sportslige    har  der  i  FUIK  været  en  del  møder  og  mailkorrespondancer  med  Vesthimmerlands Kommune omkring ”den røde tråd”. Her er det rigtig vigtigt at FUIK som klub holder fast i, at kunne benytte stadion på samme vis som tidligere. Arbejdet omkring ”Den Røde Tråd” pågår dog stadig.  Men samarbejdet og kommunikationen omkring arbejdet synes fornuftig. Desuden har klubben i slutningen af 2019 påbegyndt de spæde skridt til et tættere samarbejde med håndboldklubben i Farsø. Dette skulle gerne være lukrativt for begge klubber, således at der forhåbentlig bliver god plads til både at være håndbold og fodboldspiller i Farsø. Afslutningsvis  takkede formand  Magnus  Bojer  for  samarbejdet  med  Rudi  Møller  og  Kristoffer  Nørgaard –begge afgående bestyrelsesmedlemmer. I stedet for Rudi og Kristoffer er Rasmus Lapirtis og Jeppe Severinsen indtrådt i bestyrelsen.
 

Fra alle tre bestyrelsers side blev de respektive generalforsamlinger sluttet af med en stor tak til spillere, trænere, sponsorer, Dr. Ingrid hallerne, stadioninspektøren, frivillige samt andre, der i årets løb har været involveret med forskellige gøremål i eller uden for klubben. Selve aftenen blev traditionen tro sluttet af med at raflebægrene blev fundet frem og en noget mere uhøjtidelig stemning indtog FUIK’s klublokale.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner