FARSØ: Farsø Tennisklub har her til aften afholdt sin årlige generalforsamling.

I sin beretning kunne formand Niels Frede Bertelsen fortælle: Aktiviteten på banerne har været rimelig i det forløbne år på trods af det generelt dårlige sommervejr.

Banerne har været meget fine. Ligeledes klubhusets terrasse, især efter der er blevet opstillet video-overvågning. Det har medført at uvedkommende unge menneskers brug af tennisklubbens område er blevet reduceret.  

Farsø Tennisklub deltog i 2017 i Serie 1. Det var en stor fornøjelse at byde velkommen til spillere fra andre klubber, der kunne nyde de flotte omgivelser i Søanlægget.  

Skolelærer på Farsø Skole, Rudi Møller, har haft lejlighed til at benytte banerne med sine 7. klasses elever. Klubben stiller gerne baner og materiel til rådighed for andre interesserede lærere. 

I 2017 kom der også gang i træningen med hjælp fra Jan Bjerregaard. Tilbagemeldingerne har været ganske positive. Jeg håber meget, at der bliver taget godt imod et fornyet tilbud om gratis træning i 2018. 

I det forløbne år er der blevet afholdt et par bestyrelsesmøder med praktiske ting på dagsordenen. Parkeringspladsen, som vedligeholdes af Sundhedscentret, fik efter mange henvendelser nyt grus. Træerne på nordsiden af banerne, grænsende til sygehusgrunden, er blevet beskåret. Dette af hensyn til den megen nedfald af grene på banerne, og dette har vist effekt. En større udgift blev også afholdt i årets løb afholdt, nemlig en ny vandpumpe. Denne støjer også mindre til glæde for naboerne. 

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således med formand Niels Frede Bertelsen, næstformand Palle Folkerman, kasserer Kai Ole Sørensen og bestyrelsesmedlemmerne Claus Brink Laursen og Per Møller 

Der er sæsonstart på tennisbanerne i Farsø Søanlæg i midten af april. I den nye sæson vil der især blive brugt penge på træning.

-Det vil gælde alle, der har lyst til at blive bedre til sporten, men først og fremmest er det tiltænkt juniorerne. Vi håber, at mange af vore juniorer vil tage imod den gratis træning, siger formand Niels Frede Bertelsen, der ser frem til den nye sæson.

 

e-max.it: your social media marketing partner