FARSØ: Endnu en ny aktivitet under projekt ”Sundhed, Trivsel og Læring” er startet i Dr. Ingrid Hallerne. Det drejer sig om aktiviteter for børn - åben hal i Farsø

Fem onsdage, hvoraf de to første allerede har fundet sted, åbner man hallerne for Farsø Skoles elever i 0.-5. klasse. I en time pr. gang kan børnene frit vælge, hvilke af de igangsatte aktiviteter de ønsker at lave, som er styret af x-piloterne på Farsø Skole.

Det drejer sig om kendte idrætsgrene såsom fodbold, håndbold, badminton der sammen med fangeleg, forhindringsbaner og høvdingebold udgør en del aktivitetspaletten, som dog tilpasses fra gang til gang.

X-piloterne er 20 elever fra 7. årgang på Farsø Skole, som har valgt uddannelsen som ”X-pilot” som valgfag – et hold med Rudi Møller som underviser.

Åben hal har allerede været afviklet to gange med stor succes. Første gang mødte ca. 55 børn op, og gangen efter var der ti nye ansigter at se. Prisen for at være med til ”Åben hal” er 50 kr., og udover masser af idræt, sjov og hygge får børnene også frugt og vand hver gang.

 

Aktiviteten er meget uforpligtende for deltagerne, da der ikke er krav om fremmøde eller afbud, ligesom man også frit kan møde op, når Åben hal arrangementerne fortsætter efter påske. 

Elever fra 0-5. klasse på Farsø Skole kan frit sig løs i Dronning Ingrid Hallerne med aktiviteter styret af Farsø Skoles X-piloter, som går i 7. klasse. Blandt de mange aktiviteter er badminton. 

e-max.it: your social media marketing partner