HIMMERLAND: Farsø Sygehus og Hobro Sygehus der begge hører under Aalborg Universitetshospital, skal nu arbejde sammen om et nyt speciale, nemlig multisygdomme.

På Farsø Sygehus har man det velfungerende Diagnostisk Center, der udreder patienter med uklare symptomer indenfor hjertekar, mave-tarm m.fl. for at udrede deres sygdom, som muligvis skyldes alvorlig underliggende sygdom.

Center for multisygdomme, der etableres på Hobro Sygehus skal ses i sammenhæng med Diagnostisk Center på Farsø Sygehus og bidrage til varetagelsen af patienter med flere medicinske lidelser, herunder også patienter med mange forskellige slags medicin.

Center for multisygdomme vil bl.a. have fokus på, at det skal være muligt for f.eks. kronikere og ældre medicinske patienter at gå til regelmæssige kontroller, blodprøvetagning mv. Centret vil desuden give mulighed for individuel koordinering ved sygeplejerske af den multisyge kronikers mange ambulante besøg, så besøg kan samles på én dag og spare patientens tid.

e-max.it: your social media marketing partner