COVID-19: Natten til tirsdag blev regeringen samt Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet enige om en yderligere genåbning af Danmark.

Det betyder at fra den 6. maj 2021 kan konferencer, spillesteder, teatre og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter åbnes med coronapas. Desuden åbnes – med coronapas – for indendørs idræt for voksne over 18 år. Ligeledes vil det indendørs forsamlingsforbud blive hævet til 25 personer og det udendørs forsamlingsforbud hævet til 75 personer fra den 6. maj 2021.

Specifikt gælder det fra 6. maj:
Konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål genåbner med coronapas og op til 1.000 deltagere i sektioner á 500, hvor deltagerne i det væsentlige er siddende.

Spillesteder, teatre og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, genåbner med coronapas og op til 2.000 tilskuere i sektioner á 500 efter samme model, som var gældende inden nedlukningen i december 2020, hvor tilskuerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder eller lignende. Grænsen på 2.000 tilskuere gælder kun for indendørs arrangementer. Modellen gælder i øvrigt ligeledes for udendørs lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter.

Indendørs idræt for personer over 18 år med coronapas og et forsamlingsloft, der følger det indendørs forsamlingsforbud. Dog åbnes alene for ikkekontaktsport for personer over 18 år og under 70 år. Der åbnes endvidere for al idræt for børn og unge under 18 år samt personer over 70 år, herunder også for idræt, der ikke er i organiseret regi. Forsamlingsloftet for idræt for personer over 70 år hæves ligeledes fra 10 personer til 25 personer, så det følger det indendørs forsamlingsforbud pr. 6. maj 2021.

Der åbnes for fitnesscentre, herunder fitnesscentre på hoteller, med krav om coronapas. Der vil være krav om bemanding i fitnesscentrene i åbningstiden med henblik på at sikre den fornødne kontrol med coronapas og overholdelse af smitteforebyggende tiltag, herunder afspritning mv

100 pct. fremmøde for 5.-8. klasse i grundskolen. 100 pct. fremmøde for afgangselever i grundskoler samt for afgangselever på ungdoms- og voksenuddannelser og 100 pct. fremmøde på erhvervsuddannelserne.

Kravet om forudgående bordreservation, der er tidsmæssigt adskilt med 30 minutter fra ankomsten, på indendørs serveringssteder ophæves

Serveringssteder og lejede festlokaler samt private gildesale, stalde, lader, forsamlingshuse eller lignende kan holde åben efter kl. 23 for private arrangementer som f.eks. bryllupper, sølvbryllupper, guldbryllupper, konfirmationsfester, studenterfester, fødselsdage og lignende arrangementer, hvor deltagerne kender hinanden i forvejen, forudsat at kun personer, der deltager i arrangementet, har adgang til serveringsstedet mv. Der må kun holde åbent for ét arrangement i hvert lokale eller hver afgrænsede del af øvrige lokaliteter. Der må endvidere serveres alkohol i tiden fra kl. 22 til kl. 5, såfremt de fornødne bevillinger foreligger. Arrangementet skal afholdes inden for rammerne af forsamlingsforbuddet. På serveringssteder vil der gælde sædvanlige krav om coronapas og arealkrav.

Den 21. maj vil der komme yderligere lempelser så vidt angår de videregående uddannelser og hjemmearbejde. 

Desuden er der fra den 21. maj også lagt op til at udendørs arrangementer for et stående publikum og festivaler vil kunne lade sig gøre med 2.000 deltagere med særlige krav om inddeling i sektioner. 

Fra justitsminister Nick Hækkerup, lyder det ovenpå aftalen: -Selv om vi i Danmark står et godt sted, er det fortsat afgørende, at vi fastholder en ansvarlig balance uden at miste kontrollen med epidemien. For mens smittesituationen i Danmark er stabil, ser vi, at mange andre lande er ramt af en tredje bølge og nye nedlukninger, som vi meget gerne skal undgå i Danmark. Sundhedsmyndighederne vurderer fortsat, at genåbningen bør ske forsigtigt og trinvis, så vi om nødvendigt kan reagere hurtigt på stigninger i smitten. Derfor er jeg utrolig glad for, at vi nu står med endnu en ny og balanceret aftale, hvor det bl.a. har været muligt at sende mange flere børn og unge tilbage i skole. Samtidig har vi fået en plan for, hvornår store forsamlinger og arrangementer kan afholdes.

e-max.it: your social media marketing partner