FARSØ: Sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune godkendte i maj 2020 et oplæg til en "Samling af specialepladser på plejecentrene i Vesthimmerland".

Implementeringen af specialeplanen, der forventes at vare indtil august 2022 er allerede godt i gang og består af to dele:

Nemlig etablering af et nyt, samlet afsnit for "korttidsophold", herunder akutpladser, med flere på Plejecenter Højgården, Farsø. Flytning af Rehabiliteringspladser - som indholdsmæssigt bibeholdes, men flyttes til det nye korttidsafsnit på Højgården

Den anden del er styrkelse af demensspecialet, med afsæt i den eksisterende decentrale placering af pladser på 4 plejecentre i kommunen.

Der gøres plads til nyt afsnit
En status på samling af korttidsophold, viser at der i videst muligt omfang er stoppet for visitering af borgere til Plejecenter Højgården, for derved at skabe plads til etableringen af korttidsafsnit. Denne praksis vil være gældende indtil korttidsafsnittet er etableret på plejecenter Højgården.

Der er dialog med kommunens boligkontor omkring bygningsmæssige tilpasninger på plejecenter Højgården. Det er prioriteret, at Plejecenter Højgården først arbejder med at omplacere egne borgere til tomme lejemål i et forsøg på at frigøre lejemål i den afdeling, der er udpeget til at huse korttidsopholdene. Dette er iværksat.

Det er prioriteret, at plejecenter Højgården flytter egne korttidsophold over i den udpegede afdeling, før der kommer korttidsophold fra andre plejecentre for derved at skabe plads til omplacering af egne borgere.

Det er prioriteret, at Rehabiliteringsafdelingen flyttes til plejecenter Højgården som det første af de kortidsophold, der er placeret på andre plejecentre, så de kan danne basen for den rehabiliterende tilgang, der skal være på den nye afdeling.

På nuværende tidspunkt er der stoppet for visiteringen til 13 pladser på plejecenter Højgården (9 plejecenterpladser, 1 bolig i katanjehuset og 3 korttidspladser). Udvidelse af Kastanjehuset er udsat til 2022 i forbindelse med budgetbesparelserne.

Etablering ad demensorganisation
Der er stoppet for visitering til ordinære somatiske pladser til plejecenter Kærbo i Ranum, der skal omdannes til demens/specialdemens (der er 7 pladser i afdelingen og på nuværende tidspunkt er 2 af disse ledige)

Organiseringen af demensorganisationen er på plads, og der planlægges kompetenceudvikling af denne.

e-max.it: your social media marketing partner