VESTHIMMERLAND: Som følge af forsamlingsforbuddet har Vesthimmerlands Kulturråd valgt at aflyse sit årsmøde.

Bestyrelse fortsætter et år ekstra
-Vi har i bestyrelsen drøftet forskellige muligheder for at gennemføre årsmødet på forsvarlig vis, og har valgt at lade den nuværende bestyrelse fortsætte yderligere et år, fortæller formand Gitte Thilleman, som herunder fortæller lidt om året der gik og om planerne for det kommende år.

 

Formand Gitte Thilleman og resten af bestyrelsen i Vesthimmerland Kulturråd fortsætter på deres respektive poster yderligere et år, da det ikke muligt at afholde årsmøde. Hun håber også at kulturaktiviteterne snart kan komme tilbage igen.        

 

Desværre blev dette ikke året med ret mange arrangementer og møder p.g.a. nedlukning i flere omgange. Årsmødet kan derfor heller ikke gennemføres, men det forhindrer ikke en redegørelse for arbejdet i Vesthimmerlands Kulturråd.

Vi har heldigvis fået støttet et par arrangementer økonomisk og andre arrangementer, der egentlig var tilkendt støtte, er blevet udsat. Disse arrangementer får dog den økonomiske støtte udbetalt, når der bliver mulighed for gennemførelse.

Kulturuge udsat til efteråret
Kulturugen, der jo plejer at falde i uge 10, er ligeledes udsat.

Men vi håber, at der til den tid vil være rigtig mange, der vil benytte sig af, at kunne få et økonomisk tilskud fra kulturrådet til at gennemføre nogle arrangementer. Vi håber også, at der kommer mange forslag til modtagere af kulturprisen, der uddeles i kulturugen. I den forbindelse kan det afsløres, at der arbejdes på at kunne få lavet et helt særligt arrangement fra kulturrådets side.

Flere udvalg som Nytårskoncertudvalget
Som et nyt tiltag arbejder vi på at komme i kontakt med folk, der kunne have mod på, at stå for små “ad hoc-udvalg”. Et sådant udvalg nedsættes for at gennemføre et konkret arrangement. Udvalget refererer til Vesthimmerlands Kulturråd, men står selv for at planlægge og gennemføre arrangementet. Et eksempel på sådant et udvalg er Nytårskoncertudvalget. Det er en flok mennesker, der planlægger og gennemfører Nytårskoncerten i Farsø med Aalborg Symfoniorkester efter forudgående aftaler med kulturrådet om økonomien bag arrangementet.

Det er vort håb, at vi gennem sådanne mindre og meget konkrete aftaler, kan få en masse spændende, lokale kulturfolk i tale. I det hele taget håber vi, at det kommende år bliver mere aktivt, slutter Gitte Thillemann.

e-max.it: your social media marketing partner