HOLME: Vesthimmerland Biogas, der er i dialog med Vesthimmerlands Kommune om en udvidelse af biogasanlægget i Holme, har indledt et samarbejde med Ørbæk Biomasse 

med henblik på etablering af et lokalt forbehandlingsanlæg til organisk industriaffald, der skal indgå i fremstillingen af grøn biogas.

-Vi er løbende på udkik efter løsninger, der tilgodeser miljøet, og som gør vores produktion endnu grønnere, udtaler administrerende direktør for Vesthimmerland Biogas, Lasse Buhl Jørgensen.

Samarbejde med ny partner
Derfor har vi valgt at indlede et samarbejde med Ørbæk Biomasse, da de har fokus på cirkulær økonomi. Det cirkulære opstår, når færdigproducerede og emballerede fødevarer må kasseres. De kasserede fødevarer bliver separeret fra emballagen, og efterfølgende modtager vi disse og omdanner dem til grøn energi, tilføjer Lasse Buhl Jørgensen, der samtidig påpeger, at projektet stadig er i den forberedende fase.

Opfører bygning til nyt produktionsanlæg
Det er hensigten, at Ørbæk Biomasse skal kunne fraseparere biomasserne i et nyt produktionsanlæg klods op ad biogasanlægget. Det er forventningen, at etableringen betyder mindst 10 ekstra lokale arbejdspladser – primært til ufaglærte.

Sparer transport
-Placeringen lige op af vores anlæg gør, at biomasserne kan pumpes direkte over til os. Det gør, at en stor mængde tung vejtransport af biomasse både fra Ørbæk Biomasse og til os vil blive elimineret med en betragtelig CO2 besparelse til følge. Det gør samtidig, at den trafikmæssige belastning relateret til vores ønskede udvidelse vil blive minimeret i et ikke uvæsentligt omfang, fremhæver Lasse Buhl Jørgensen.

-Vi er glade for det kommende samarbejde med Vesthimmerland Biogas og stolte over, at vi kan understøtte Vesthimmerland Biogas’ visioner om bæredygtighed og en cirkulær økonomi, siger direktør for forretningsudvikling, Peter Bjørn, fra Ørbæk Biomasse. Ved at etablere os på Holmevej vil Ørbæk Biomasse komme tættere på vores nuværende leverandører af affaldsprodukter og aftagere af biomasse i Midt- og Nordjylland. Det betyder langt færre kørte kilometer med varer til og fra forbehandlingsanlægget, tilføjer Peter Bjørn.

Ørbæk Biomasse modtager primært restaffald og varer, der har overskredet sidste salgsdato eller af anden årsag skal kasseres, fra fødevareproducenter og detailkæder. Disse neddeles og eventuel emballage frasorteres, så over 90 pct. af den organiske del kan omdannes til energi hos biogasproducenter. Også den fraseparerede emballage genbruges i størst muligt omfang.

e-max.it: your social media marketing partner