HVALPSUND: En investor har købt den tidligere sparekassebygning på Sundvej 12 af Den Jyske Sparekasse.

Det får betydning for Bogcafeen, der indtil nu har haft til huse i Multihuset på Sundvej 12, der i sin tid blev stiftet af Hvalpsund Borgerforening. 

Planen er nu, at Hvalpsund Genbrug skal sidde til leje i hele bygningen. Det betyder, at genbrugsbutikkens møbelafdeling på Illerisørevej flytter sammen med resten af genbrugsbutikken på Sundvej 12.

Dermed bliver huset på Illerisøre 10, hvor møbelafdelingen lige nu holder til, ledig. Ny ejer af huset bliver Hvalpsund Borgerforening, der vil leje lokalerne ud til Bogcafeen.


Hvalpsund Bogcafe flytter ind på Illerisørevej 10, mens Hvalpsund Genbrug flytter ud. Ny ejer af bygningen bliver Hvalpsund Borgerforening, der lejer lokalerne ud til Bogcafeen. 

Går op i en højere enhed
Det glæder Bogcafeen at det hele er gået op i en højere enhed. At cafeens aktiviteter kan fortsætte på Illerisørevej.

Lokalerne er større end i Multihuset hvilket giver mulighed for foredragsaktivitet med flere deltagere end den begrænsning på 25 -30 tilhørere man har haft hidtil.

-Vi er rigtig glade, siger Jytte Mains, næstformand i Bogcafeen.

Bogcafeens hovedaktivitet er udlån af bøger, men der er også læsekreds, strikkecafe og kortklub blandt aktiviteterne. Bogcafeen har ca. 40 faste brugere

-Så det bliver et aktivitetshus hvor grupperne selv låser sig ind og ud, fortæller Jytte Mains.


Der har været trangt for Bogcafeen i Multihuset på Sundvej, når der har været afholdt foredrag. Der bliver bedre plads på Illerisørevej 10. 

Kan genåbne til januar
Bogcafeen rykkede ud af Multihuset og Sundvej 12 i sidste uge, og må nu vente på at flytte ind på Illerisørevej 10.

-Huset er i god stand, fortæller formand for Hvalpsund Borgerforening, Ole Randrup. Efter lidt ny maling på væggene og opsætning af reoler kan Bogcafeen rykke ind. Jeg regner med at Bogcafeen kan åbne op for deres aktiviteter igen i løbet af januar.

e-max.it: your social media marketing partner