HVALPSUND: Lige nu kloaksepareres der i byerne Aalestrup og Overlade.  Men nu tages der også fat på kloakering af sommerhuse

nærmere bestemt 125 sommerhuse i den gamle sommerhusudstykning i Hvalpsund, der ikke i forvejen er tilsluttet kloaknettet. I dag har de bundfældningstanke.    

Opgaverne udføres i henhold til Vesthimmerlands Kommunes spildevandsplan for årene 2019-2024. Det er Vesthimmerlands Forsyning der står for det praktiske med opgaven.

Det er Vesthimmerlands Forsyning der ejer kloaknettet og står for etablering af de mange kilometer kloakrør, der skal graves ned under sommerhusvejene i de kommende to år. Det er til gengæld sommerhusejerne selv der skal stå for tilslutningen fra husene til de skelbrønde til spildevand som Vesthimmerlands Forsyning etablerer. For sommerhusejerne betyder tilslutningen til kloaknettet en omkostning i omegnen af 38.000 kr., hertil kommer at husejeren selv skal bekoste tilførslen til skelbrønden og en evt. fjernelse af den nuværende bundfældningstank.        

Grunden til kloakeringen skyldes, at den nuværende nedsivning af spildevand ikke er miljømæssigt egnet i området. Formålet med at spildevandskloakere er derfor at forbedre miljøtilstanden til gavn for naturen, grundvandet og badevandet.

Kemiingeniør og miljøsagsbehandler, Lise Buchreitz fra Natur & Miljøafdelingen ved Vesthimmerlands kommune fortæller, at grunden til at sommerhuse også indgår i kloakering, skyldes at flere bruger deres sommerhus hele året og flere bygger nyt, hvilket betyder at de nuværende bundfældningstanke ikke slår til med hensyn til kapacitet - og dermed forurener unødigt.

Hvalpsunds gamle sommerhusområde udgør ca. 210 huse, hvoraf altså lidt over halvdelen, helt præcis 125 stadig har bundfældningstanke. 

-Der er påvist for mange næringsstoffer i Limfjorden ud for Valøre Hage, hvilket også påvirker badevandet. Det vil en kloakering af resten af sommerhusene i området være med til at nedbringe, fortæller Lise Buchreitz.               

For nogle år siden kom husene langs Strandvejen på kloaknettet, hvilket allerede har påvirket positivt.   

Der er foreløbigt kun lagt planer for sommerhuse frem til 2024 i spildevandsplanen. Når arbejdet med de 125 tilslutninger i Hvalpsunds gamle område er tilendebragt, fortsætter man i Illeris i den nordlige del af Hvalpsund, hvor 18 sommerhuse mangler at blive tilsluttet.

Hvordan tidplanen ser ud for sommerhusområderne i Louns, Ertebølle og Trend kan Lise Buchreitz ikke spå om.

-Det har vi først overblik over når vi nærmer os 2024.     

e-max.it: your social media marketing partner