VESTHIMMERLAND: Torsdag forelægger § 17, stk. 4 udvalget, det såkaldte Borgerinddragelsesudvalg, en ny udarbejdet borgerundersøgelse for Vesthimmerlands Byråd.

I juni 2020 blev borgerundersøgelsen igangsat, da 1.200 tilfældigt udvalgte Vesthimmerlandske borgere fik tilsendt et spørgeskema via e-boks. I alt blev der i en periode på to måneder indsamlet 369 besvarelser. På baggrund af antallet samt forskellene ved de borgere, der har besvaret spørgeskemaet, vurderes det, at resultaterne af undersøgelsen kan siges at repræsentere den generelle tilfredshed og oplevelse af borgertilfredshed og borgerinddragelse i Vesthimmerlands Kommune. Sagt med andre ord, kan undersøgelsens resultater være sigende for, hvor tilfredse borgerne i Vesthimmerlands Kommune generelt er, samt i hvor høj grad de føler sig inddraget.

Det viser undersøgelsen
På baggrund af undersøgelsen kan det overordnet set konkluderes, at den generelle borgertilfredshed i Vesthimmerlands Kommune er høj, idet 8 ud af 10 borgere er tilfredse generelt set. Det kan imidlertid også konkluderes, at borgerinddragelsen kan øges – både når det kommer til politiske beslutninger og sagsbehandling – idet borgernes oplevelse af borgerinddragelsen er lav til middel.

Af undersøgelsen fremgår det, at det særligt er ældre borgere, borgere bosat i Aars, Aalestrup, Farsø eller Løgstør samt borgere i beskæftigelse og udenfor arbejdsmarkedet, der er tilfredse og føler sig inddraget.

Omvendt ses det, at det særligt er borgere mellem 18 og 30 år, samt borgere under uddannelse og uden beskæftigelse, der er mindst tilfredse og mindst inddraget.

Det videre arbejde
Hvordan borgertilfredsheden og borgerinddragelsen kan øges blandt de yngre borgere, giver denne undersøgelse ikke noget konkret svar på. Skal der gøres en øget indsats indenfor dette område, anbefales det derfor, at der foretages en kvalitativ undersøgelse af unge borgere/børnefamilier, da en sådan undersøgelse kan give nogle svar på hvordan kommunen bedst kan arbejde med øget borgertilfredshed og borgerinddragelse i disse målgrupper.

Kommunens direktion har allerede fået forelagt undersøgelsens resultater og anbefaler mulige supplerende kvalitative undersøgelser, borgernes interesse primært ligger i forhold til deres personlige og direkte interaktion med kommunen i forhold til fagforvaltningernes opgaver og tilbud.

Supplerende kvalitative undersøgelser i fagforvaltningerne vurderes derfor at kunne give viden til, hvordan kommune vil kunne udvikle på borgerinddragelse på individniveau samt hvordan kommunen kan få bedre fat i de unge/børnefamilierne i forhold til borgerinddragelse.

e-max.it: your social media marketing partner