GATTEN: HimmerLand (tidligere Himmerland Golf & Spa Resort) i Gatten ønsker muligheder for udvikling af deres hotel- og oplevelsesdel.

Udvidelse og nye funktioner
De konkrete projekter indebærer primært udvidelse af hotel, ny multihal, nye boldbaner og ny buggy-garage.

HimmerLand beskriver selv deres udvikling således: ”På grund af en øget efterspørgsel på nye funktioner og oplevelser indenfor eventindustrien samt en øget kapacitet, ønsker HimmerLand at udvide både hotel- og oplevelsesdel. Den nye udvidelse indeholder udover en generel udvidelse af hotelværelser, parkering og golffaciliteter også en multihal der kan opfylde mange efterspurgte funktioner indendørs såvel som udendørs og danne ramme om større events såsom koncerter, foredrag, messer og professionelle sportsbegivenheder.

Der skabes nye udkigsposter og udendørs aktiviteter med fokus på naturoplevelser og bevægelse. Da HimmerLand ligger i et ikonisk dansk landskab med søer og bakker, er det denne smukke natur, der er taget udgangspunkt i og som har dannet inspiration for hele udvidelsen.

I arbejdet med planforslagene vil der blandt andet være fokus på byggeriets indpasning i landskabet og hensynet til det nærliggende sommerhusområde.”

Kræver ny lokalplan
HimmerLand har derfor sendt en ansøgning til Vesthimmerlands Kommune omkring udvidelsen, velvidende at det kræver et kommuneplantillæg og en ny lokalplan.

Lokalplanen vil alene omfatte HimmerLands centerbygninger/anlæg og ikke golfområdet og det nærliggende sommerhusområde. Der inddrages ikke større nye arealer i kommuneplanrammerne, men der rykkes en smule på nogle grænser, og der ændres på anvendelsen af nogle arealer.

e-max.it: your social media marketing partner