VESTHIMMERLAND: Ved fredagens pressemøde på rådhuset i Aars mødte man en flok trætte, men også meget glade politikere, der efter 1,5 døgns budgetseminar havde fundet sammen om en budgetaftale for 2021.

En aftale, der skal til Byrådets 2. behandling torsdag den 8. oktober og som forventes indgået eftersom samtlige partier i Byrådet står bag den.

Samtlige Byrådets seks partier fik lejlighed til, at fortælle hvilke ting i budgetaftalen de især var glade for, at der kunne findes enighed om.

Borgmester Per Bach Laursen lagde ud:     

-Selvom det i mange medier er lagt ud, at det blev et let budget at lave, så har vi alligevel brugt meget tid i detaljen.  

Med den nye udligningsaftale samt økonomiaftalen for kommunerne - indgået mellem KL og regeringen – er Vesthimmerlands Kommune blevet stillet bedre end tidligere. Det har medført en budgetlægning for Budget 2021 og overslagsårene 2022-2024, der giver mulighed for at bevare det nuværende serviceniveau, sikre velfærd og give plads til nye investeringer og udvikling.

Byrådet har vedtaget reduktioner på driften på godt 7. mio. kr. i år via effektiviseringer og fortsættelse af nuværende serviceniveau. Reduktionsforslagene giver mulighed for at øge driften på andre områder med i alt 15 mio. kr. – primært på velfærdsområderne.

Budgetaftalen rummer desuden det højeste anlægsbudget i Vesthimmerlands kommunes historie, hvor ca. 110 mio. kr. er afsat til investeringer, der ud over velfærd, turisme og byrum skal være med til at understøtte beskæftigelsen i en ukendt COVID-19 fremtid. Dette skyldes også, at rammen til anlæg i aftalen om kommunernes økonomi er hævet.

Og endelig kunne Per Bach Laursen løfte sløret for, at kommunen netop har fået besked fra Social- og Indenrigsministeriet om at skatten ved årsskiftet kan nedsættes fra 27 til 26,3 % fuldt finasieret af staten, og derfor ikke vil have negative konsekvenser for kommunens økonomi. Tværtom er det en kærkommen håndsrækning til skatteyderne i Vesthimmerland lød det fra borgmesteren.       

Noget fjernes – andet kommer til
Vi er godt tilfreds med et godt program, lød det fra Lise Lotte Lynge fra Dansk Folkeparti, men vi må konstatere, at Akuttilbuddet Kimbrerparken og ”Klippekortet” for ældre ikke føres videre.

Men til gengæld roste hun indførelse af en ”pillerobotten” og tryghed til de svageste. Sidstnævnte ved tryghedsbesøg og ledsagetimer.

Hun glæder sig os over at Sundhedshuset i Farsø nu sættes i gang og Hjælpemiddeldepotet renoveres.          

Alle byer er blevet tilgodeset i budgettet, jeg vil gerne fremhæve Løgstør Marina og Hvalpsund.

Der skal investeres i Hvalpsund
Kirsten Moesgaard fra VesthimmerlandsListen var enig.

 – Vi har været hele kommunen rundt. Jeg vil gerne fremhæve Hvalpsund som er en perle, især ved fiskerihavnen og lystbådehavnen. Det er mastehuset der spærrer for byudviklingen ved lystbådehavnen, så derfor har vi nu sat penge af til at flytte det og vinteropbevaringspladsen af både. I Hvalpsund kan kommunen netop finde indtægter ved at sælge byggegrunde ved lystbådehavnen og dermed øge bosætningen.    

Det glæder mig også at opførelsen af Sundhedens Hus i Farsø går i gang, så vi kan tiltrække praktiserende læger.

Besparelser på børneområdet afværget
Vi har kun sovet i 3,5 time. Vi har været på benhårdt arbejde, da vi alle har mærkesager, lød det fra SF’s Theresa Berg Andersen.  Så vi har alle måtte indgå kompromisser.

Heldigvis fik vi SF afværget besparelser på børne- og ungeområdet på 0,9%.

Selvom Akuttilbuddet Kimbrerparken ikke får penge er det sidste ord i sagt i den sag. Til gengæld glæder det mig at vore to fremsendte forslag på ældre- og handicapområdet er gået igennem, nemlig tryghedsbesøg for ensomme ældre og ledsagerordningen for handicappede.      

Ingen serviceforringelser overfor borgerne
Fra Socialdemokratiets Palle Jensen lød det, at det er historisk at kommunen i det nye budget ikke har lavet serviceforringelser overfor borgerne. Det er vi stolte af. Vi har sågar hævet servicen på enkelte områder.

Vi har også et historisk højt anlægsprogram. Vi er kommet godt rundt og sørger for udvikling i hele kommunen   

Vi støtter nedsættelsen af skatteprocenten, men kun fordi at servicen ikke er blevet sat og vi blevet tilgodeset af udligningsreformen. Jeg vil derfor sende en pæn og flot tak til de partier der står bag udligningsreformen. 

Så kom skattenedsættelsen
De Konservatives Henrik Dalgaard sendte en tak til forhandlere og borgmester for en konstruktiv budgetforhandling.

Vi har en corona hængende, så lad os være fornuftige og lade være med at bruge rub og stub. Derfor har vi placeret en buffer på 10-15 mio. kr.

Vi har i De Konservative haft stor fokus på Folkeskoles indskolingsmodel og læsefærdigheder der giver en god grund fremad i livet.

I rehabiliteringen har vi afsat midler til ansættelse af flere fysioterapeuter og ergoterapeuter.

På anlægssiden ville vi gerne have sparet 10-20 mio. kr. i overslagsårene 2022 og 2023, men vi kan se rammerne økonomisk ser fornuftige ud. 

Vi glæder os over udvidelse af friliftsaktiviteter i Aalestrup, da det er en bosætningsby. Handelsstandsforeningerne får øget tilskud, så de får nogle flere muskler til nye tiltag.

Vi ser også frem til 1. spadestik på svømmecentret i Aars, og at Gislumvej udvides som har været et ønske i 20 år. Der er også afsat penge til en Marina i Løgstør, som først bliver til noget i 2023 eller 2024, men jeg ser det kan blive en form for Mini Skagen.   

Sidst men ikke mindst er vi glade over skattenedsættelsen, som vi har kæmpet for i flere år. Næste år betyder det i gennemsnit kr. 3.000 til borgerne i Vesthimmerland til forbrug.

Det kan næsten ikke blive bedre  
Venstres Kurt Friis Jørgensen er også godt tilfreds. En nedsættelse af skatten og ingen besparelser, så kan det næsten ikke blive bedre.

Vi ser en sikker og ansvarlig drift i kommunen.

Vi har kæmpet for gratis bus til skolerne, så de kan komme ud at se vore kulturinstitutioner i kommunen.

Jeg vil også nævne uddannelsesparathed i Folkeskolen, Sundhedscentre, overdækning af kimbrertorvet, højtvandssikring i Løgstør, friluftsbad i Aalestrup, ny vejføring ad Røjbækvej, flytning af masteskur og bådspladser i Hvalpsund Lystbådehavn, opgradering af Gislumvej                            

e-max.it: your social media marketing partner