HVALPSUND: -Gennem de seneste 10 år har Nautilus-Hvalpsund udviklet sig fra en hensynene sejlklub, til en multiklub med over 300 medlemmer, fortæller den afgåede formand Dan Cort Jørgensen.

Klubben har i dag 5 afdelinger: roere, kajakroere, vinterbadere, juniorsejlere og sejlere. Hertil kommer en stor sejlerskole.

Dan Cort Jørgensen og Erling Vynne har været ved roret i klubben, som skiftevis formand og næstformand i hele perioden. Men nu skal der nye kræfter til for at bringe klubben videre og holde fast i den positive udvikling.

Som i så mange andre klubber satte corona restriktionerne en stopper for den planlagte ordinære generalforsamling i marts. Siden marts har bestyrelse og medlemmer navigeret sig gennem de konstante ændringer i corona restriktionerne for at komme ud at sejle, ro eller være i saunaen som vinterbader. Kajakroerne er dem der har klaret sig bedst igennem corona restriktionerne da de jo ikke er tæt sammen på deres ture. Værst har det været for vinterbaderne med en lukket sauna.

Bestyrelsen har ikke ligget på den lade side. Der har været arbejdet seriøst og ihærdig med en ny organisering af bestyrelsen og nye vedtægter. Bestyrelsesmedlem Niels Østergård har i den forbindelse lavet et meget stort stykke arbejde bl.a. i tæt samarbejde med Dansk Sejlunions jurister, så vedtægterne er juridisk holdbare.

Langt om længe er det lykkedes at holde den ordinære generalforsamling og efterfølgende - i torsdags, kunne klubben så holde den ekstraordinære generalforsamling for at få de nye vedtægter endelig vedtaget. Derefter blev der valgt en ny bestyrelse.

-Det var heller ikke det letteste, fortæller Dan Cort Jørgensen. På landsplan er der en vigende lyst til at tage et ansvar i klubber og foreninger, men det lykkedes heldigvis. Den nye formand Vivian Havbæk Thomasens hjerte, har trods kun få år i klubben, banket for den ånd der er.

Nye kræfter er trådt til
Vivian Havbæk Thomasen fortæller med glæde og stolthed om den varme modtagelse hende og hendes mand selv fik da de mødte op første gang i klubben. Her var nøgleordene venlighed, engagement og at der altid er nogle medlemmer der vil hjælpe de nye. Det er den ånd Vivivan Havbæk Thomasen ønsker at føre videre, hvilket hun i høj grad viste ved lørdagens arrangement i klubben. Den nye formand havde nemlig inviteret til formiddagskaffe med rundstykker og hjemmebagt kage i klubhuset. Baggrunden var at medlemmerne skulle hygge sig sammen medens de så de flotte sejlskibe fra ”Limfjorden Rundt” sejle forbi ud for klubhuset. Et meget vellykket arrangement.

-Sejlerne, roerne og kajakroernes aktiviteter er ved at sæsonslutte, til gengæld begynder vinterbadesæsonen 1. oktober og på den måde er Nautilus-Hvalpsund en rigtig helårsklub, fortæller Vivian Havbæk Thomasen. På den korte bane skal den nye bestyrelse til at trække i arbejdstøjet. Jeg har selvfølgelig nogle tanker for fremtiden, men dem vil jeg lige drøfte med bestyrelsen. En ting kan jeg dog sige med sikkerhed, der er stadig plads til flere medlemmer i Nautilus-Hvalpsund, slutter en glad Vivian Havbæk Thomasen.


e-max.it: your social media marketing partner