HVALPSUND: Hele lørdag var afsat til at høre og involvere Hvalpsund borgere- og andre der har deres gang i Hvalpsund, i byens områdefornyelse.

Det er Vesthimmerlands Kommune der har udvalgt Tegnestuen Labland til at varetage opstartsprocessen, der gerne skal munde ud i et program for områdefornyelsen i slutningen af året.

Fem-årig proces startet 
Planlægger i Vesthimmerlands Kommune Merete Bach Hansen fortæller: Vi arbejder frem mod at programmet for områdefornyelsen ligger klar til december, således at Byrådet kan godkende det. I programprocessen har vi planlæggere i kommunen også den opgave at kigge på lokalplanerne, for at se om de stemmer overens med de ønsker man har for områdefornyelsen. Lokalplanen og planerne for området ved Lystbådehaven er dog så nye, at vi ikke forventer meget nyt at tilføje her.

Merete Bach Hansen fortæller, at kommunen har gode erfaringer omkring de allerede gennemførte områdefornyelser i Ranum, Hornum og Gedsted. Her har der været et godt engagement fra borgerne, hvilket er essentielt for at kunne få et godt resultat, som alle er tilfredse med. De allerede gennemførte områdefornyelser har varet ca. 3 år, men reelt har man 5 år til at gennemføre programmet og bruge de kr. 3. mio. kr., som Vesthimmerlands Kommune putter i områdefornyelsen.

Søren Kristensen fra LabLand fortæller, at han har forventninger om at der kan tilføres mange flere millioner kroner til Hvalpsund. Byen har virkelig et potentiale, som jeg ved at flere fonde, eksempelvis Real Dania, vil være interesseret i at støtte.

Kick-start 
Ca. 40 borgere var mødt frem til velkomsten lørdag formiddag, hvor de blev budt velkommen af borgmester Per Bach Laursen. Antallet af borgere steg lidt i løbet af dagen.


Søren Kristensen udpegede særlige holdepunkter i Hvalpsund – set fra hans synsvinkel og tog imod alle input fra borgerne. 

-Vi har sat processen i gang med denne dag, hvor formålet er at indsamle viden om byens potentialer, værdier og udfordringer, og hvem er bedre end at spørge borgerne selv, der bor her til daglig, siger Søren Kristensen, der har en forventning om at borgerne mødet op til de emner, gåture og foredrag som interesserer dem. Jeg har ikke en forventning om, at alle deltager i hele dagen. Derimod har jeg en forventning om at vi får rigtig mange input og borgere der melder sig til vore arbejdsgrupper. Vi sætter dialogen forrest.

Input fra borgerne
Vi lægger op til fire arbejdsgrupper: ”Forbindelser rundt i byen”, der har fokus på stisystemer og mulighed for at binde byen sammen eller lede hen til perler, som kan være særlige steder eller grønne områder.


Hvalpsund blevet travet tynd på kryds og tværs for at få alle de gode input fra borgere og andre der opholder sig i Hvalpsund. 

Den gruppe der dog har størst interesse er ”Sammenhæng på tværs af havnene”. Her er der meget at arbejde med indenfor kort afstand. færgehavn, erhvervshavn, remise, kyst, strand lystbådehavn m.m. Her skal der især arbejdes med strækningens autenticitet og historie. Det er byens sjæl der her arbejdes med. Den skal vises frem og gøres tilgængelig. Men der er også en kyststrækning og en infrastruktur der skal kigges på.                                                

Den tredje gruppe er: ”Ankomst og parkering ved færgehavnen”, som i høj grad handler om infrastruktur og den fjerde gruppe ”Havnens perler”, som er holdepunkter, der især er væsentlige i en turismesammenhæng.    

I løbet af dagen var der inspiration at hente udefra. Der var erfaringer fra andre områdefornyelser eksempelvis Hjarbæk, turismetendenser og erfaringer fra Labland selv, der har flere områdefornyelser bag sig, eksempelvis Klitmøller, Oddesund men også Allinge på Bornholm     

Søren Kristensen og Labland har allerede i et stykke tid beskæftiget sig med Hvalpsunds potentiale, og det fremgik også tydeligt på gåturene, hvor særlige nålestik – altså holdepunkter, blev udpeget til at arbejde videre med, og som han spændt hørte borgenes reaktioner på. Men ikke mindst var han interesseret i borgernes input.   


Måske Hvalpsund skal satse på flere husbåde i havnen. Det er da et forslag.   

FAKTA:
Baggrunden for at gennemføre en områdefornyelse i Hvalpsund er, at Hvalpsund i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2017 ændrede status fra landsby til lokalby. I kommunens 3 andre lokalbyer Ranum, Hornum og Gedsted, har man været igennem en tilsvarende områdefornyelsesproces. Derfor har borgerne fra Hvalpsund rettet henvendelse til Vesthimmerlands Kommune og ansøgt om, at der også gennemføres en områdefornyelse i Hvalpsund.
I kommunens budget 2020 er der afsat 3,0 mio. kr. til en områdefornyelse i Hvalpsund. De ca. kr. 200.000 bruges til konsulentydelse – altså programskrivning i dette tilfælde LabLand, der tidligere på året blev valgt blandt fire.   ansøgere. 
LabLand blev valgt fordi man har sat sig ind i: Hvalpsunds DNA og historie og har stort fokus på at skabe lokalt ejerskab gennem en kreativ inddragelsesproces. Fokus på at arbejde med en rød tråd for indsatsen og skabe en vision for Hvalpsunds udvikling som rækker ud over områdefornyelsen. En tro på, at LabLand vil kunne løfte Hvalpsundborgernes fremsendte projektideer til et højere niveau. En tro på, at LabLand kan bidrage til at sikre, at der, foruden midlerne afsat i områdefornyelsen, vil blive tilført yderligere midler til udviklingen af Hvalpsund.

e-max.it: your social media marketing partner