FARSØ: Med hjælp fra Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn bringes her historien om adressen Nørregade 80 i Farsø, der netop er blevet nedrevet, men i næsten fire årtier var kendt som ”Topsmeden”.

FARSØ: Søren Christensen der var født i Pinstrup i 1900, kom som ung smedesvend til Farsø.

I 1928 købte han af smedemester Pedersen den gamle smedje, som lå hvor Nørregade 71 (OK-tanken) ligger i dag.

I 1942 byggede han privatbolig på adressen Nørregade 78, og i 1951 nyt værksted og udstilling i Nørregade 80.

Den gamle smedje var ikke velegnet til reparation af landbrugsmaskiner, og blev derfor revet ned i 1961.

Da det nye værksted blev taget i brug i 1951, satsede Søren Christensen både på salg og reparation af landbrugsmaskiner og biler, og han fik hurtigt forhandling af biler fra Dansk Oversøisk Motor Industri (DOMI), ligesom han fik forhandling af benzin, diesel og olieprodukter fra GULF.

I 1951 fik han også kontrakt med Aktieselskabet International Harvester Company om forhandling af traktorer og landbrugsmaskiner.

Handlen med bilerne ophørte sidst i 1950´erne, til fordel for handel og reparation af traktorer og andre landbrugsmaskiner, som var i en enorm vækst fra 1950´erne og frem.

Kunderne var i fokus, bl.a. startede Søren Christensen i 1955 med et årligt tilbagevendende arrangement på Farsø Hotel for landbrugskunderne. Arrangementerne var populære blandt kunderne - et år var der ca. 500 landmænd der deltog i festlighederne, der var en blanding af underholdning, bespisning og reklamer for nye produkter fra leverandørerne, og der blev altid afsluttet med dans. Disse ”Traktor-underholdningsaftener” blev afholdt i samarbejde med International Harvester, som jo var firmaets hovedleverandør af traktorer og landbrugsmaskiner.

I 1959 kom sønnerne Hardy og Charly med i virksomheden –

Hardy som sælger og Charly styrede værkstedet. Søren Christensen døde i 1973, hvorefter sønnerne drev virksomheden videre indtil 1988/89.

Henny og Herbert Kristensen overtog værkstedet i 1988/89 og beboelsen i 1991.

Herbert Kristensen drev egen vognmandsforretning fra Nørregade 80 frem til 1996, hvor garageanlægget blev brugt til reparation af egne lastbiler. Herefter kørte Herbert Kristensen som chauffør for andre vognmandsforretninger, hvorfor pladsen fortsat blev brugt til parkering af lastbiler han enten selv kørte eller af andre chauffører i byen. Bygningen Nørregade 80 indeholdt en 1 sals lejlighed til udlejning, mens den tidligere udstilling blev lejet af Farsø Boligmontering. Selve garagebygningen blev også brugt til udlejning. I en lang årrække til Farsø Handelsstandsforenings flagvogn, boder og juleguirlander samt til FarSØ festens udstyr.   

I 2018 blev der indledt forhandlinger omkring salg af såvel Nørregade 80 og privatbeboelsen på Nørregade 78. Det er Sallinggroup der har interesse i placeringen for at opføre en Netto. Efter en længere lokalplans – og byggesagsbehandling mellem Vesthimmerlands Kommune, Herbert Kristensen og Segalt Consult, der skal opføre for Netto, bliver ejendommene solgt i foråret 2020 og nedrevet i juli 2020. En 1.200 m2. stor detailbutik(Netto) med ca. 50 p-pladser opføres i 2020-21 på de to adresser samt Holmevej 10, som er nedrevet til samme formål.


Her ses Nørregade 80, ejet af tidl. vognmand Herbert Kristensen i 2020 inden ejendommen blev nedrevet.

 

 

e-max.it: your social media marketing partner