Af Henning Olsen, Lokalhistorisk Arkiv for Farsø og Omegn

Folkegaven
I forbindelse med Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrids bryllup den 24. maj 1936 fik de Jagtgården Trend som en folkegave. Kronprinseparret havde selv valgt denne placering på et 750 td. land stort areal med skov og hede ud mod Limfjorden. Jagtgården blev opført af A.P. Ebbesøe, Fandrup. Jagtgården var færdig i efteråret 1938

Forarbejdet
Valget af Trend vakte stor glæde i Strandby- Farsø sogneråd, som straks nedsatte et udvalg til at arrangere en festlig modtagelse af ”de nye sognebørn.

Udvalget bestod af: Sognerådsformand Niels Winther, Gårdejer A.M. Andersen, Guldsmed Chr. Kahldal, Snedkermester P. Th. Larsen, Boghandler Jens Hansen og Stationsforstander H.J. Bornæs

Sognerådet rettede herefter gennem stiftsamtmand Berner, Aalborg henvendelse til Hofchef, kammerherre J. West om, et sådan arrangement var muligt. Svaret fra Hofchefen var positivt.

Det praktiske arbejde gik herefter i gang. Der blev nedsat flere udvalg til at forestå de forskellige opgaver, bl.a. pyntning af Farsø by, arrangement af festen

Den 17. oktober 1938 var Hofchefen på privat besøg hos kredslæge With, Farsø. Her mødtes han med sognerådsformanden og stationsforstander Bornæs. Hofchefen skitserede her, hvad han fandt hensigtsmæssigt ved et sådan arrangement. Det blev understreget at det skulle være jævnt og enkelt. Det var befolkningen i kommunen der skulle føre an, ikke højere fremmede myndigheder. Man var enige om, at en reception på Farsø hotel var mest passende. 

Herefter opstod problemet med at finde en dato. En mulighed for at kombinere receptionen med et ophold på Jagtgården viste sig ikke mulig. Til slut blev man enige om at den 7.december 1938 var velegnet. Forberedelserne går straks i gang. Der blev fastlagt følgende program:

Kl.15.00 Reception på Farsø hotel med taler af sognerådsformanden, stifts -amtmanden og kronprinsen. Herefter forfriskning.

Den 4. december 1938 meddelte Hofchef imidlertid, at denne dato ikke længere var mulig, da dronning Maud i Norge var død. Kronprinseparret skulle være til stede ved begravelsen. Hofchefen oplyste samtidigt, at kronprinseparret skulle ti Amerika i foråret 1939. En rejse der krævede et stort forarbejde. Hofchefen ville derfor senere vende tilbage med en ny dato. Den 7. juni 1939 meddelte Hofchefen, at sidste halvdel af august ville være et hensigtsmæssigt tidspunkt.

Da velkomsten nu var rykket frem til sommeren 1939, så Turistforeningen og Borger-og Håndværkerforeningen en mulighed for, at det kunne blive en udendørs fest i Søanlægget. Anlæggets bestyrelse var positiv overfor denne ide.

Udvalget blev derfor udvidet med formanden for Søanlægget Asmus Nielsen, ligesom Chr. Lundsgaard, som nyvalgt sognerådsformand indtrådte i udvalget. Udvalget blev senere udvidet med Kæmner Lorenzen og Købmand Jens Pedersen, Strandby

På den baggrund fik udvalget et møde på Gråsten slot med hofchefen. Udvalget var repræsenteret med Niels Winther, Bornæs og Asmus Nielsen. På mødet blev den 13. august 1939 fastsat som datoen for festen.

Det konkrete planlægningsarbejde gik nu i gang, og den 1.august 1939 var programmet færdigt.

Kl. 13 Fodboldkamp mellem Skives mesterrækkehold og kombineret Vesthimmerlandshold på Stadion ved Søanlægget
Kl 14 Koncert ved musikdirektør Harald Jensens Orkester, Aalborg
Kl 15 Deres kongelige Højheder Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrid ankommer. Reception
Kl 16 Historisk optrin
Kl. 17 Koncert
Kl 18- 19.30 Spisepause
Kl 19.30 Opvisning m.v. af spejdere
 Kl 20.15 Revy med motiv fra Vesthimmerland
Kl 21 Dans
Kl 22 Fakkeltog for forfatterinden Thit Jensen, der taler på festpladsen
Kl 23 Stort fyrværkeri
Kl 1 Afslutning.
Billetten til arrangementet kostede 1 kr., mens børn under 14 år kom gratis ind.

Arrangementet, der oprindelig var placeret øst for søen, blev flyttet til arealerne vest for søen, da der her var bedre plads

På festdagen begyndte det at øsregne fra middag, og regnen forsatte til sidst på eftermiddagen. På tros af vejret deltog ca. 7.000 - 8.000 i festen. Særligt indbudte gæster var stiftamtmanden, politimesteren og dommeren, samt sognerådet, alle med fruer. En helt særligindbudt gæst var Thit Jensen, som mødt med 7 ”terner”, heraf hendes søstre: fru apoteker Arden, fru grosserer Bülow og fru Marie Louise Deuvs. Alle var indkvarteret på Farsø hotel fra fredag.


Det var en på en regnfuld dag at Velkomstfesten for Kronprinsparret fandt sted. Det gjorde dog ikke noget for parret som havde paraply og regnfrakke med. Anderledes var det for 7-8.000 andre deltagende som blev drivvåde. 

Kronprinseparret ankom kl 15, og blev hilst velkommen af 460 skolebørn, 100 hvidklædte piger fra Himmerlands Ungdomsskole og 165 spejdere fra Aalborg, Løgstør, Haubro og Farsø, som drivvåde flankerede vejen som kronprinseparret ankom ad. Parret blev modtaget af sognerådsformand C. Lundsgaard og frue og ført ind i teltet, hvor receptionen skulle finde sted.

 Der opstod her en diskussion om arrangementer skulle aflyses på grund af vejret. Kronprinsen skar dog igennem, med en bemærkning om, at” man ligeså godt kunne springe ud i det. Folk skal have noget for deres penge - du har din paraply Ingrid, og jeg har min regnfrakke, den skal jo tåle regn”. Stolene på tribunen var blevet gennemblødte, så C. Lundsgaard havde rekvireret to læderstole fra hotellet til kronprinseparret. De øvrige indbudte gæster måtte sidde på våde stole.

Lundsgaard bød herefter velkommen og udtalte bl.a. ”at det var kommet som en bombe for egnens befolkning, da de hørte i radioen, at jagtgården skulle opføres i Trend Storskov. Som udtryk for beboernes store begejstring har sognerådet ønsket at fejre denne begivenhed med denne fest”. Efter trefoldigt leve spillede orkestret ”Kong Christian”

I sin takketale tilkendegav Kronprinsen, hvor for Trend var blevet valgt:” Vor opmærksomhed var blevet henledt på denne Himmerlandske egn. En dag i februar i øsende regnvejr, værre end i dag, og i hylende brandstorm besøgte vi stedet for første gang, og kort efter havde vi truffet vor endelige beslutning om at slå os ned her.”

Herefter blev gæsterne trakteret med vin og kager. Gæsterne blev betjent af et tjenerkops indforskrevet fra Aalborg. Alle tjenere bar på jakkeopslaget kronprinseparrets billede under dannebrogsfarvede bånd.

Efter receptionen blev der opført tre tableauer på scenen: Stenalderen, abbed Heinrich på Vitskøl kloster og Jørgen Lykke på Bonderup (Lerkenfeld). Det sidste Tableau tog udgangspunkt i Thit Jensens roman af samme navn. Tableauerne var skrevet og instrueret af skuespiller Stefan Vogelius, Løgstør. Rollerne var besat af lokale kræfter bl.a. malermester Doolenweert, gårdejer Harald Pedersen, Kjærgaard, fru entreprenør Magda Eriksen og frk. Bonde.

Efter opførelsen af tableauerne sprang Thit Jensen, der var i rød-hvid prikket kjole, rød-hvide sko, sort hat og kåbe i sort- rødt blomstret mønster op på tribunen. Her fremførte hun med ild og glød, som Løgstør avis skriver, et nyskrevet digt til lejligheden” Himmersyssel i Sagn og Saga”:

Da jeg næppe tålte
synet af menneske mere
oh mit hjem i dig var øde
da kom du til mig
kom som et smil
som en lykke

Som en forsoning kom du
Og jeg tålte mennesker igen
Tag mod min udslukte handlekraft
Jeg lægger den for din fod
Og jeg hælder min kind til din.
Livets orkan gav mig orkanens kræfter,
Og dem får du.

Efter deklameringen gik hun, som ligeledes beskrevet i Løgstør avis, sejrsstolt og kniksende ned til kronprinseparret og overrakte dem, et smukt indbundet eksemplar i svinelæder af sin roman ”Jørgen Lykke”.


Her hilser Kronprinsesse Ingrid på Thit Jensen.

Der officielle del afsluttedes med at orkestret spillede ” Der er ingenting der maner”, som blev påhørt stående.

Kronprinseparret forlod herefter festen kl. 17.00

Thit Jensen og hendes selskab forlod også festen uden at meddele det til komiteen, selvom hun var inviteret til middagen og havde lovet at holde tale ved fakkeltoget. Årsagen var ifølge forlydende, at hun var utilfreds med at hendes selskab ikke var inviteret til middagen. (hændelsen minder lidt om Johannes V. Jensens afbud til erhvervsudstillingen i 1937)

Vejret klarede herefter op og festen fortsatte dog uden tale ved fakkeltoget. Det hele blev afsluttet med et flot fyrværkeri.

 Kilder:
 Bornæs’ optegnelser
Løgstør Avis
Aalborg Stiftstidende
Jyllands Posten

 

e-max.it: your social media marketing partner