FARSØ: Covid-19 situationen vendte op og ned på slutningen af sidste skoleår. 

- Men vi klarede det rigtig flot, siger skoleleder på Farsø Skole John Andersen, der lige nu sammen med sit personale er ved at forberede elevernes ankomst mandag, hvor det er første skoledag efter sommerferien.

Overordnet set starter vi op, som vi sluttede inden sommerferien med de corona-foranstaltninger og regler vi havde på skolen. Så alle er bekendt med ”den nye hverdag” på skolen, undtagen de elever der starter i 0.klasse.

Håndvask og hygiejne fortsat vigtigt
Der er fortsat separate indgange til skolen. Eleverne vasker hænder når de ankommer til skolen, inden de spiser frokost og når de går ind og ud af skolen. Herudover naturligvis håndvask efter toiletbesøg. 

Skoledagen igennem må de kun opholde sig sammen med kammerater fra deres egen klasse, hvad enten det er i klasseværelset eller udendørs.

-Vi har valgt at opretholde denne opdeling, da det har stor betydning for afstandskravet. På den måde kan vi have hele klassen i et klasselokale. Hvis vi blander klasserne, f.eks. i forbindelse med valgfag, har vi helt andre udfordringer. Det kræver meget mere plads.

Men ellers er vi tilbage ved normal skolegang – altså ingen nødundervisning. Også svømmehal og haller tages i brug her efter sommerferien.  

-Det positive vi trods alt har fået med Corona, er at udeundervisningen opprioriteres i dette skoleår. Det har givet kvikke børn, såvel elever som lærer er glade for den nye undervisningsform i det fri, siger John Andersen.          

e-max.it: your social media marketing partner