VESTHIMMERLAND: Når kommunalpolitikerne møder ind igen her efter sommerferien skal de i gang med at kigge på budgetønsker til 2021.

Vesthimmerland. Man ønsker en detailhandelskonsulent ansat. Konsulenten skal ligesom kommunens erhvervschef og turistdirektør være kommunalt ansat, og naturligvis arbejde for detailhandlen i hele kommunen.

Rettidig omhu
I den fælles ansøgning fra handelsstandsforeningerne i Farsø, Aars, Aalestrup og Løgstør, der peger på rettidig omhu, står der bl.a.:

I de senere år er presset på handelslivet i Danmark blevet forøget væsentligt. Det skyldes ikke mindst, at en stor del af handelen i dag foregår via nettet. Forskellige rapporter indikerer, at den fysiske handel - i mange byer - vil dø i løbet af de næste 10 år.

Der tegner sig alt i alt et dystert billede forude. Det har medført, at der fra Folketingets side er kommet udspil til, hvordan dette kan forhindres – bl.a. ved ændret byplanlægning med mere.

I Vesthimmerland kan vi nikke genkendende til mange af de negative forudsigelser. I alle 4 handelsbyer – Aalestrup, Løgstør, Farsø og Aars - er der i de senere år blevet lukket butikker, og der er ofte udfordringer med at skaffe egnede lokaler, når nye butikker henvender sig.

Samtidigt er det vigtigt, at der er tæt kontakt mellem planlægningen af bymidterne, udlejerne af erhvervslokaler og interesserede nye lejere – herunder landsdækkende kædebutikker.

Det er vigtigt, at der sker en samlet koordination, så det bliver attraktivt at skabe nye butikker i Vesthimmerland, og derved bliver Vesthimmerlands Kommune også attraktiv som bosætningskommune.

Konkurrencen med nettet samt butikscentrene i f.eks. Aalborg er en reel trussel, og vi fire handelsstandsforeninger i Aalestrup, Løgstør, Farsø og Aars må erkende, at vi ikke selv kan løfte disse fremtidige udfordringer alene.

Hvis der er et politisk ønske om, at der fortsat skal være et alsidigt handelsliv i de fire byer vil vi derfor foreslå, at der bliver ansat en kommunal ”Detailhandelskonsulent”.

Arbejdsopgaverne for en detailhandelskonsulent beskriver handelsstandsforeningerne således: Kontakt til landsdækkende kæder og præsentere mulighederne i de fire byer. • Være i dialog med de lokale erhvervsforeninger, så der kan skabes kontakt til potentielle lokale iværksættere og dermed skaffe forretninger i de nuværende tomme butikslokaler i de fire byer. • Være i dialog med udlejerne af erhvervslokaler i de fire byer. • Hjælp ved generationsskifter i nuværende butikker efter behov. • Skabe sammenhæng mellem udviklingen/planlægningen af de fire byer og handelslivet. • Styrke samarbejdet mellem de 4 handelsstandsforeninger. • Skabe sammenhæng mellem bosætning og et rigt handelsliv.

Ansættelsen der er anslået til kr. 550.000 om året blev positivt modtaget af politikerne i kommunes økonomiudvalg før sommerferien.

Forøget aktivitetstilskud
Desuden blev ansøgningen fulgt op af endnu en ansøgning med ønsket om en regulering af tilskuddet til de fire handelsstandsforeninger, som har været uændret siden 2006. De kr. 441.000 som handelsstandsforeningerne i dag samlet modtager årligt, fordelt efter medlemstal, ønskes forhøjet til kr. 750.000 årligt.

Pengene bruges fortrinsvis til aktiviteter og arrangementer der kan styrke handlen. Disse er med til at gøre byerne levende og dermed attraktive i forbindelse med bosætning, gør de fire handelsstandsforeninger op overfor kommunens politikere. I øvrigt, sikrer det forøgede samarbejde de fire handelsstandsforeninger imellem, at tilskuddet ikke bliver brugt til indbyrdes konkurrence, fastslår handelsstandsforeningerne i deres henvendelse til Vesthimmerlands Kommune.   

e-max.it: your social media marketing partner