VESTHIMMERLAND: Sundhedsforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune har lavet en analyse af fremtidigt behov for specialpladser og øvrige korttidspladser på plejecentre.

Heri peger man på at en samling af korttids-, rehabiliterings-, og akutpladser på Plejecenter Højgården vil give mulighed for at styrke den rehabiliterende tilgang til borgerne, således flest mulige plejekrævende borgere genvinder deres selvhjulpenhed bedst muligt.

Som kommunalt samlingssted for korttidspladser og lægges der op til følgende pladsfordeling. 50 plejecenterpladser, 22 kortidsophold: fordelt på 15 midlertidige døgndækkede pladser, 5 rehabiliteringspladser og 2 akutpladser

Desuden 12 pladser i Kastanjehuset fordelt på 10 pladser til borgere med bl.a. misbrugsrelaterede funktionsnedsættelse og 2 afklaringspladser (Kastanjehuset) til borgere med bl.a. misbrugsrelaterede funktionsnedsættelse.

Sundhedsudvalget gav umiddelbart grønt lys for denne løsning på sit seneste møde i juni, men det bliver på bekostning af afgivelse af demenspladser på stedet, som der endnu ikke er taget beslutning om. Det sker først i august måned.  

e-max.it: your social media marketing partner