HVALPSUND/TREND/ERTEBØLLE: I Trend og Ertebølle har man single og tandem SUP boards til udlejning fra campingpladserne. I Hvalpsund har man har man 2-mands havkajakker til udlejning fra infohytten. På den måde har de tre populære turistområder fået nye aktiviteter denne sommer.      

De nye aktiviteter skyldes ikke mindst Vesthimmerlands turismepulje, som har bidraget økonomisk til indkøbene. Det praktiske derimod, står foreninger og turistaktørerne selv for.

SUP Boards i Trend og Ertebølle
Ligesom med SUP boardsene i Trend og Ertebølle, så har man i Hvalpsund heller ikke tænkt sig at det skal være en guldrandet forretning. Der er snarere tale om en non-profit forretning for aktivitetens skyld, men vedligehold og forsikring skal naturligvis dækkes gennem udlejning.    

Kajakker i Hvalpsund
I Hvalpsund er det Den Frivillige Turistgruppe(der står bag Infohytten) og Hvalpsund Borgerforening der med økonomisk tilskud fra Vesthimmerlands turismepulje har indkøbt 3 stk. dobbelte havkajakker med tilhørende sikkerhedsudstyr.  

-Der mangler i øjeblikket en mulighed for at leje kajakker i Hvalpsund. Flere har ganske vist forsøgt sig med ideen, men det har været for tidskrævende i forhold til indtjeningen. Vi tror på, at vi ved diverse tiltag vil kunne øge antallet af turister der ønsker at benytte sig af tilbuddet, og har samtidig et set-up, hvor udlejningen kan varetages af nogle af de aktører der i forvejen er på havnen i sommermåneder. Fra midten af juni og frem til udgangen af august måned er det meget oplagt, at det er turistinfohytten der står for udlejningen. Det er også derfor, at Den Frivillige Turistgruppe er med i projektet, fortæller Per Sørensen fra Hvalpsund Borgerforening, der er tovholder for projektet og har indkøbt kajakkerne.

- Vi har ingen erfaringstal på, hvor mange der forventes at vil benytte sig af det nye tilbud, men vi ved fra turistinfohytten, at der er stor efterspørgsel på muligheden for at leje kajakker og cykler, lyder det videre fra Per Sørensen.   

Gode sejlerforhold
De fladbundede kajakker har allerede været afprøvet – og sågar i ret blæsende vejr. De kæntrede ikke!

-Der er god mulighed for at sejle i kajakkerne i Fiskerihavnen eller langs med kysten. Der er således mulighed for at leje kajakkerne på timebasis eller for 3 timer ad gangen, oplyser Per Sørensen.

Der er mulighed for at sætte kajakerne i vandet fra broen ved ophalerhuset        

Ingen vandtrampolin i år
Den Frivillige Turistgruppe og Hvalpsund Borgerforening havde også søgt og modtaget penge fra turismepuljen i midten af juni til en vandtrampolin i forbindelse med badebroen ved Hvalpsund Strand.   

- Desværre må trampolinen lægges på lager i år, beklager Per Sørensen, da Kystdirektoratet har oplyst at de har en tre måneders behandlingstid. Til den tid er badesæsonen ovre i Hvalpsund.

Vi håber derfor, at hele badebroprojektet inkl. vandtrampolin og andre aquapark elementer kan behandles under ét, så ny badebro og aquapark kan indvies næste år.

Overordnet set har vi ønsket om at brande Hvalpsund som en by, hvor der er mange forskellige tilbud til den aktive børnefamilie, siger Per Sørensen.      

e-max.it: your social media marketing partner