VESTHIMMERLAND: På baggrund af aftalen mellem regeringen og KL i slutningen af marts måned vedrørende " Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19"

så har også Vesthimmerlands Kommune kigget på fremrykning af såvel driftsudgifter og anlægsudgifter.  

På Byrådets møde den 2. april blev det således besluttet at fremrykke op til 40,725 mio. kr. anlægsmidler og op til 14,5 mio. kr. driftsmidler fra 2021 til 2020.

Men i forbindelse med fagudvalgenes og Økonomiudvalgets behandling, blev der også indhentet et notat fra Erhverv Væksthimmerland, der på Kommunens forespørgsel har udarbejdet et notat for nedlukningens virkning i Vesthimmerlands Kommune indenfor udvalgte brancher.

Heri fremgår det, at hårdest presset er de erhverv, der er blevet tvunget til at holde lukket p.g.a. forsamlingsforbuddet; caféer, restauranter, kultur- og oplevelsessteder og eventarrangører.

Detailhandlen er også generelt hårdt ramt, dels efter i en periode at have mere eller mindre lukket, men også fordi man oplever, at kunderne er tilbageholdende med at bruge penge. Særligt større investeringer f.eks. bilkøb er kunderne tilbageholdende med.

Landbruget og Industrien kører derimod videre næsten uden at bemærke krisen.

Konkret omkring bygge- og anlægsbranchen, viste der sig et andet billede end forventet.

Travlhed i bygge- og anlægsbranchen
I en minianalyse, hvor 50 små og store virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen i Vesthimmerland er blevet spurgt, tegner der sig generelt et billede af en branche der har rigtigt travlt og ser lyst på fremtiden.

Konklusionen er derfor at virksomhederne ikke ser det som vigtigt for Vesthimmerlands Kommune at fremskynde de offentlige anlægs- og vedligeholdelsesudgifter.

Generelt ligger tallet mellem 0 og 4 hjemsendte medarbejdere, og generelt en kommentar om, at folkene kommer ind igen. Reelt forventer virksomhederne ikke at skulle sende folk hjem fremover.

Vesthimmerlands Kommunes ejendomscenter ser samme billede, at alle håndværkere de har haft kontakt med, udtrykker at der er rigeligt at lave,

En af kommunes tegnestuer/rådgiver siger, at de ser nogle ret dårlige licitations resultater og at deres indtryk ligeledes er, at håndværkerne har bogen fuld, og at resultatet af en nylig afholdt kommunal licitation lå godt 30% over det forventede og 15% over det kalkulerede.

På baggrund af dette har Økonomiudvalget indstillet til Byrådet, at de fremrykkede budgetbeløb fra 2021 til 2020 tilbageføres til 2021, og herefter indgår i den samlede budgetlægning for 2021.

Dog igangsættes energirenoveringer på kr. 500.00 iht. Energimærkning, idet de er afledte driftsbesparelser. Ligeledes igangsættes trafiksikkerhedsprojektet ved Østermarksskolen på kr.90.000.

Dette godkendte Byrådet på sit møde i sidste uge.

e-max.it: your social media marketing partner