HVALPSUND: Herregården Hessel er i gang med en større renovering, herunder af de klassiske stendiger. Til det er der givet støtte fra Hedeselskabet.

Herregården med udsigt til Limfjorden på Louns-halvøen er en lille firelænget, herregård – den eneste af sin slags tilbage i Danmark. Derfor er det et stykke Danmarkshistorie, som dedikerede kræfter omkring herregården arbejder for at bevare.

Omtumlet tilværelse
-Herregården er dateret tilbage til 1391, og den har haft en noget omtumlet tilværelse og undervejs lignet mere en ruin end en herregård. I 1966 overtog Nordjyllands Amt den og her gennemgik den en renovering. Siden 2009 har det været en selvejende institution, og vi arbejder nu med flere projekter for at føre formidlingen op til nutiden og få nogle bedre adgangsforhold, fortæller bestyrelsesformand Holger Jessen.

Stendiger fra 1700-tallet
Som en vigtig del af renoveringen er stendigerne omkring herregården. De stammer tilbage fra 1700- og 1800-tallet, hvor de blev etableret af bønder. Nogle steder er de føget til i sand og andre steder tilgroet i buskads – de trænger med andre ord til en kærlig hånd. Med støtte fra Hedeselskabet bliver de nu reetableret og istandsat.

-Vi skal passe på vores diger, fordi de fortæller Danmarks historie gennem 2000 år. Hvis vi kigger godt efter, kan vi i digerne og de mønstre de danner, læse om det danske kulturlandskabs udvikling. Disse diger er særlige, fordi de blev etableret af bønder – det afspejler sig i digernes udformning, og det har vi også haft fokus på at bevare.


Der er tale om flere hundrede meter dige, der lige nu fritlægges ved Herregården. Diget har i efterhånden mange år været dækket af sand, jord og krat. 

Næsten hele vejen rundt om Hessel
Digerne er samtidig vigtige levesteder og spredningsveje for dyr og planter. Næsten hele arealet rundt om Herregårdsmuseet Hessel er afgrænset med stendiger mod den omkringliggende natur, så de er en vigtig signatur for hele stedets udtryk. Derfor glæder vi os over, at vi nu kan sætte gang i renoveringen, lyder det videre fra Holger Jessen.

Et stykke kulturhistorie
Hedeselskabet uddeler hvert år midler til forskellige formål rundt om i hele Danmark, men bo- og levevilkår i landområderne er en central del af formålsparagraffen.

-Vi har valgt at støtte dette projekt af flere årsager – det er et stykke kulturhistorie, som vi også finder særdeles bevaringsværdig, og derudover er det et godt billede på, at lokale kræfter spiller en afgørende rolle både for natur og kultur, siger Christian Bogh, kommunikationsdirektør ved Hedeselskabet.


Diget beskyttede i gammel tid herregården for sandfygning. Og meget tyder på, at det stadig gør det, da en del sand allerede er fyget tilbage. Det påtænkes derfor at plante træer langs diget, som kan holde sandet tilbage.

Digerne en del af fortællingen
Blandt de mange andre projekter på Hessel Herregård er ambitionen om at bevare et stykke kultur og gøre fortællingen endnu mere vedkommende og levendegjort. En helhed, hvor digerne viser en klar og konsekvent opdeling mellem gårdens ydergrænse og de omkringliggende marker.

-Herregårdsmuseet Hessel fortæller mange historier om gamle tiders landbrug i Danmark. Der er fortællinger om den statelige hovedbygning på en mindre nordvestjysk herregård, der er fortællinger om indretning og anvendelse af ladebygninger og stalde i ældre tid, der er fortællinger om livet på landet og så er der fortællingen om anlæggets indpasning i et i øvrigt helt vidunderligt smukt og kuperet landskab her på Louns-halvøen, fortæller Holger Jessen.


Der er stendiger på tre sider af Hessel. De stammer helt tilbage fra 1700- og 1800-tallet, hvor de blev etableret af egnens bønder.

En del af en større plan
Restaureringen af stendigerne indgår i en større helhedsplan på Hessel udarbejdet af Baumann Arkitekter i Viborg. HedeDanmark står for den praktiske udførelse af arbejdet og har været i gang siden påske. Arbejdet forventes færdigt indenfor få uger, altså her i juni.

Digeprojektet alene beløber sig til knap 486.000 kr., hvortil Hedeselskabet økonomisk har bidraget med et par hundrede tusinde kroner. Vesthimmerlands Kommune og diverse fonde har ligeledes spædet til, og resten af pengene har Herregården Hessel selv fundet indenfor eget budget.

Udover digerne er også Hessels toiletfaciliteter ved at blive renoveret, og i løbet af 2020 forventer herregårdsmuseet også at komme i gang med en større renovering af stisystemet, så området omkring Hessel kan blive mere handicapvenligt at færdes i. I alt vil er der i 2020 blive renoveret på Hessel i en størrelsesordenen af 2 mio. kroner.

e-max.it: your social media marketing partner