HVALPSUND: Selvom sæsonen på Herregården Hessel er kommet senere i gang  p.g.a. corona restriktioner er den på ingen måde ”skrinlagt”, og så måske alligevel, for det var et særligt skrin, der i lørdags, ved sit afsløring, igangsatte sommersæsonen på Hessel.

Sæsonen skulle have startet Valborgaften
Men først corona-situationen. Egentlig skulle Herregården Hessel, traditionen tro have startet sin sæson Valborgaften i slutningen af april, med bål i lunden og information om sæsonens arrangementer og aktiviteter.

Men som bekendt, kunne det med forsamlingsforbud ikke lade sig gøre. Selvom bålet havde været hyggeligt, så måtte man også på det tidspunkt erkende, at programmet for 2020 ikke kom til at se ud som planlagt.

Mange ubekendte faktorer
Der var mange ubekendte faktorer, først og fremmest omkring hvornår man kan åbne og under hvilke betingelser. Men hurtigt stod det klart, at den populære hestedag, som altid finder sted i midten af juni, skulle aflyses. Det samme gælder en koncert med Allan Olsen i juli og høstdagen i august. De er alle udsat til næste år.

Heldigvis er der håb for arrangementerne i efteråret, da myndighederne åbner op for større arrangementer med flere deltagere.

Første arrangement i dag lørdag
Indtil den 2. juni var Hessel lukket for gæster, men nu er der åbent med håndsprit, plexiglasafskærmning og det hele.

Afsløringen af det gamle glasskin i dag, var således denne sæsons første arrangement på Hessel.

Museumsleder Bodil Jakobsen var derfor meget spændt på hvor mange der kom i lørdags til afsløringen.

Måske lidt færre end forventet, ca. 25 personer. Det kunne være ud fra et forsigtighedsprincip, for efter at historien om skrinet var fortalt, fandt selve afsløringen sted i dagligstuen i stuehuset, hvor skrinet – helt ”corona” sikret bag glas, åbenbarede sig fra et skab.  

Historien bag glasskrin er uvis
Men hvad er historien bag dette glasskrin og hvordan finder det frem til Hessel.

Lad os starte med det sidste. Det var faktisk Bodil Jakobsens mor, der ledte frem til skrinet. Hun mødte en på Sjælland, der hed Elle til efternavn, og spurgte om hun havde noget med herregården at gøre. Det havde hun og snakken gik.

Det viste sig, at et efterhånden godt-trykket.sammen, gammelt glasskrin var gået i arv i familien. Hun er således tip-tip-oldebarn af skrinets skaber, Hans Elle, som var far til Jesper Elle, der købte Herregården Hessel i 1808.

Selvom ingen ved om skrinet nogensinde har været på Hessel, så kunne det måske alligevel have interesse.

Aftalen blev således, at skrinet skulle til Hessel mod at blive sat i stand.

Bodil Jakobsen satte sig i kontakt med en konservator. Der blev aftalt en fast pris på kr. 40.000. En pris som Hessels bestyrelse og Støtteforening lige skulle overveje, men heldigvis trådte fonde til. Så der blev sagt ja tak og arbejdet blev meget grundigt udført. Det tog 5 år, hvilket ikke mindst skyldtes, at det særlige blyindfattede glas fra 1700- tallet nærmest var umuligt at finde.

-Vi har tit i de forgangne år haft det oppe at vende i Hessels bestyrelse, hvordan går det egentlig med skrinet, så vi er glade i år skulle det være, siger Bodil Jakobsen.

Tip-tip oldebarnet Anne Mette Elle, der bor på Sjælland, var naturligvis til stede ved afsløringen i lørdags og det var derfor naturligvis også hende der åbnede skabet med skrinet.

Hun var meget glad for det hun så, og nu i en helt anden stand. 

Og nu historien bag skrinet – i hvert fald den man kender til.

Vi ved at det er lavet af Hans Elle, som var far til Jesper Elle, der købte herregården i 1808. Men vi ved ikke hvem skrinet var til og hvad anledningen til at lave det var, fortæller Bodil Jakobsen, som har prøvet at forske i skrinets fortid.

En utaknemlig opgave, for de eneste bogstaver, det er lykkedes hende at finde, er ophavsmandens navn og årstallet 1776 inde i skrinet.

Hans Elle stammede fra Sydnorge, men kom som ung mand til Randers, hvor han blev glarmester. Det var den erfaring, der satte ham i stand til at lave det flotte skrin.

Glas på den tid var ret dyrt. Så det har været en vigtig gave eller en bestillingsopgave. Måske til en forlovelse eller et bryllup det ved man ikke.

Familien Elle har en del efterkommere i Himmerland, men ingen kender til skrinet. Heller ikke Anne Mette Elle, kan lede på vej.

Men ganske vist er det, at Hans Elle lagde sidste hånd på det i 1776 i Randers, og at det nu kan ses på Hessel, hvor det måske, eller måske ikke, har befundet sig før.

e-max.it: your social media marketing partner