FARSØ: Der var glæde på Farsø Skole her til morgen. For første gang i ni uger kunne samtlige elever møde i skole. 

Mens de yngste allerede mødte ind for fem uger siden og nu har vænnet sig til den nye skoledag med ekstra håndvask og afstand, så var det nu de ældste elevers tur til at forholde sig til nye regler på skolen.  

For skoleleder John Andersen og hans personale var det denne gang også mere overskueligt at få indrettet skolen efter sundhedsstyrelsens retningslinjer.  

Lempeligere afstandskrav
-For det første er afstandskravene blevet lempet siden sidst fra 2 til 1 meter. Det hjælper virkelig meget, siger John Andersen.
 

For da Farsø Avis for en måned spurgte skolelederen om han vil have plads til flere årgange på skolen under de daværende krav, lød svaret, ja, 6. og 7. årgang. 

Men med afstandskravet nede på 1 meter, betyder det konkret at man kan have 20 elever i et klasselokale. Det betyder, at en klasse på 28 elever, som før var fordelt på 3 lokaler nu kan "nøjes” med 2 klasselokaler. Det gør undervisningen mere overskuelig, ligesom det nu også at muligt at fordele personaleressourcerne bedre.       

-Vores største årgang – 8. årgang med 74 elever, har vi placeret i skolens fysiklokaler. Her har de den plads og de faciliteter – såsom håndvaske, de har brug for, fortæller John Andersen, men ellers er det fortsat faglokalerne Natur- og Teknik samt hjemmekundskabslokaler der bruges til håndvask.  

Håndvask og hygiejne fortsat vigtigt
Og netop køen ved håndvasken kræver fortsat den største logistik.  

-Vi har derfor indført forskudt mødetid, fortæller John Andersen. Det er fortsat sådan at samtlige elever vasker hænder når de møder i skole, inden de spiser frokost og når de går ind og ud af skolen. Herudover naturligvis håndvask efter toiletbesøg.  

John Andersen fortæller videre: - Ligesom vi gjorde i forbindelse med at de yngste mødte ind, har vi også skrevet til ældste elevers forældre omkring vigtigheden af håndvask og hygiejne – og ikke mindst hvordan man gebærder sig og opfører sig på skolen under de nye forhold   

Udekravet er også sløjfet, så der nu er mere klasseundervisning.          

For de yngste elever er legegrupperne også ophævet. Nu må opholde sig sammen med de kammarater som de deler klasseværelse med, altså op til 20 elever mod tidligere 6-8 elever. For de yngste elever gælder det også fortsat at de har deres egen indgang til skolen, hvor de hver morgen bliver taget imod af en voksen.     

Håber de ældste elever får en god afsked med Farsø Skole 
Omkring eksamener for 9. årgang, som skulle have været afholdt fra 9. til 15. juni er de i år aflyst. De vil blive erstattet med standpunktskarakterer på afgangsbeviset.

-Jeg håber også at vi kan få fejret afgangseleverne med en dimission, men hvordan den skal afholdes ligger endnu ikke helt fast, siger John Andersen.         

e-max.it: your social media marketing partner