FARSØ: I midten af marts måned fik Farsø Sygehus en anden funktion end sin normale, nemlig som Covid-19 pandemi afsnit. Hele sygehuset blev ryddet for al anden aktivitet end indlagte Covid-19 patienter.

De 108 sengepladser kom dog ikke tilnærmelsesvis i brug.

I sidste uge genoptog ortopædkirurgien sine aktiviteter, først med forundersøgelser og i denne uge operationer indenfor alle specialer: hofte, knæ, skulder og hånd. I første omgang i en kapacitetsudnyttelse på 60-70%, da afdelingen stadig skal være i Corona-beredskab med 24 sengepladser.

Men hvad med sygehuset øvrige funktioner og specialer, har mange spurgt?. De er fortsat ikke rykket tilbage til Farsø Sygehus, de befinder sig lige nu på Hobro Sygehus.

Fra formand for Akut og Praksisudvalget Mogens Ove Madsen (S), lyder det:

-Vi har drøftet tilbagevenden til normale tilstande på Regionsrådsmødet i dag. Farsø Sygehus blev specifikt drøftet, da sygehuset var uklart beskrevet i bilagsmaterialet til mødet, men der er ingen tvivl om, at alle afdelinger skal tilbage så snart, det lader sig gøre. Den kirurgiske hovedaktivitet er gået i gang, mens Diagnostisk Center og Palliationsafsnittet m.m. må vente lidt endnu. Det afhænger helt af, hvordan det går med udviklingen i Covid. Der skal fortsat være et beredskab med 24 senge i Farsø ind til videre

Mogens Ove Madsen supplerer: - Jeg er glad for at Venstre og Socialdemokratiet på Regionsrådsmødet så entydigt slog fast, at aktiviteterne SKAL tilbage til Farsø, så snart det lader sig gøre

Også et andet medlem af Regionsrådet, Erik Høgh-Sørensen (DF) har været meget optaget af genåbningen af Farsø Sygehus.

Han siger:
-Under punktet "gradvis genåbning" (punkt 2 på dagsordenen) har genåbningen af Farsø Sygehus snuppet mest opmærksomhed.

I Dansk Folkeparti foreslog vi at sætte en fast dato for normalisering af Farsø Sygehus. Det blev afvist, men Regionrådsformand Ulla Astman sagde dog, at der var taget fat på de videre planer for denne genåbning.

Dansk Folkeparti opfordrede samtidig til kritik af Sundhedsstyrelsen (og SSI) for mangelfulde og dårlige prognoser for corona-udviklingen. Data løber ind hele tiden fra til stadighed flere tests, og alligevel kommer der først en ny prognose i midten af maj.

Dvs. først da kan normaliseringen for alvor videreføres – herunder aktiviteten på Farsø Sygehus, forudsat der ikke sker forværringer af sygdomsudbruddet.

 

e-max.it: your social media marketing partner