NORDJYLLAND: Regionsrådet har sendt sit forslag til Råstofplan 2020 i offentlig høring. Planen indeholder de områder i Nordjylland, hvor der kan indvindes råstoffer i de kommende år og udstikker retningslinjer for indvindingen.

Borgere, råstofindvindere, kommuner og interesseorganisationer inviteres til at indsende bemærkninger til planen, som er i høring indtil den 1. juni. Høringsperioden er forlænget en måned pga. situationen med coronavirus. 

Samtidig er to borgermøder, som skulle være afholdt i april i Aars og Frederikshavn, også blevet udsat, så de nu forventes afholdt i maj. 

Råstofplan skal sikre fremtidens forsyning
Indvinding af råstoffer er en forudsætning for vækst og udvikling i Nordjylland. Regionen er fra naturens side rig på råstoffer af forskellig art, og der indvindes hvert år 6-7 mio. kubikmeter råstoffer, hvoraf langt de største mængder er sand, grus og sten samt kalk. 

Den nye Råstofplan 2020 skal, ligesom den gældende råstofplan fra 2016, være med til at sikre, at der er tilstrækkelige mængder samt den rette kvalitet af disse råstoffer til de byggerier og anlægsarbejder, som vil se dagens lys de kommende år. Det betyder, at Region Nordjylland med sin planlægning skal udpege arealer til fremtidig råstofindvinding, hvor der senere kan søges om tilladelser til at grave. 

Samtidig sætter råstofplanen fokus på, at råstoffer i jorden ikke er en ubegrænset ressource, hvilket betyder, at råstofferne skal anvendes med omtanke. Regionsrådet ønsker derfor en råstofforvaltning, hvor en bæredygtig udnyttelse af råstofferne sammen med en øget genanvendelse skal være med til at sikre forsyningen i fremtiden. 

Udnyttelse af ressourcer under hensyn til natur og miljø
Råstofferne i Nordjylland indvindes i det åbne land og selvom kun omkring 1,5 procent af regionens samlede areal er udlagt til råstofindvinding, så påvirkes både mennesker, natur og miljø af indvindingerne og den transport af materialerne der følger med.
 

Det betyder, at der er forskellige interesser i spil, hvilket Regionsrådet har stor forståelse for. Politikerne har derfor store forventninger til den offentlige høring, og ser meget frem til at komme i dialog med både erhvervslivet, kommunerne og interesserede borgere: 

- Vi ved af erfaring, at der er mange holdninger til, hvilke steder og hvor store mængder råstoffer, der skal indvindes rundt omkring i regionen. De tilkendegivelser er vi meget lydhøre over for, da en tæt dialog, idéer og forslag er et afgørende grundlag for, at vi kan få vedtaget en god råstofplan, siger regionsrådsmedlem Mads Thomsen, der er formand for Regionsrådets udvalg for Klima og Miljø. 

Borgermøder skal styrke dialogen
For at styrke dialogen med alle interesserede parter vil Regionsrådet afholde to borgermøder i Aars og Frederikshavn. Det var planen at holde borgermøderne i april, men pga. situationen med coronavirus og begrænsninger i forhold til offentlige forsamlinger forventes de to borgermøder i stedet afholdt i maj.
 

På møderne vil forslaget til Råstofplan 2020 blive præsenteret, og der vil blive fortalt om planens betydning for fremtidens råstofindvinding og udvikling i Nordjylland. 

Desuden vil der være rig lejlighed til at debattere forslaget til planen med repræsentanter fra Regionsrådet, som er interesseret i at få flest mulige holdninger belyst, inden Råstofplan 2020 skal færdiggøres og vedtages i Regionsrådet inden sommerferien. 

 

FAKTA: Råstofplan 2020
Den nye Råstofplan 2020 gælder foreløbigt for de næste 4 år, og den skal være med til at sikre Nordjyllands fremtidige forsyning med tilstrækkelige mængder råstoffer samt af de rette kvaliteter.
 

Råstofplan 2020 indeholder de områder i Nordjylland, hvor der kan indvindes råstoffer i de kommende år og udstikker desuden retningslinjer for indvindingen samt efterbehandling af tidligere graveområder.

 

e-max.it: your social media marketing partner