NORDJYLLAND/FARSØ: Regionens paramedicinere, heriblandt Paramedicineren i Farsø, kører nu ud til borgere, hvor egen læge eller vagtlæge er i tvivl om en indlæggelse er nødvendig, når borgeren udviser symptomer for COVID-19.

Sikrer mindre belastning af hospitaler
Paramedicinere kører ud for at vurdere borgere i eget hjem med symptomer for COVID-19. Her laves en klinisk vurdering af borgeren og i samråd med læger på Aalborg Universitetshospital fastlægger paramedicineren, om der er behov for indlæggelse eller ej.  

”Kun” 8 ud af 29 borgere sendt til undersøgelse på hospitalet
Allerede nu kan det ses, at de fleste borgere ikke kræver hospitalsbehandling. Således er der kørt ud til 29 borgere. 8 af borgerne er sendt til nærmere undersøgelse på hospitalet. 

- Vi gør det her, fordi vi følger den nationale strategi for afdæmpning af konsekvenserne ved COVID-19. Hovedbudskabet er, at hvis du er syg, skal du blive hjemme. Hvis du bliver alvorligt syg, skal du kontakteegen læge eller vagtlæge, siger præhospital lægelig chef, Poul Anders Hansen. 

Løsningen medvirker til, at det alene er dem der er alvorligt syge, der kommer på hospitalet og dermed belastes hospitalerne ikke unødigt. 

Henvendelse til egen læge eller lægevagten pr. telefon
Borgerne henvender sig som hidtil via egen læge eller lægevagten. Ved tvivlstilfælde beder lægen regionens AMK-vagtcentraler om at få en paramediciner kørt ud til den pågældende syge borger. 

Der er alene tale om en ny arbejdsgang i regionen, der skaber tryghed for borgerne men også for lægen, der ikke fysisk kan tilse indringeren. Borgerne skal altså fortsat ringe til deres egen læge eller vagtlægemed afsæt i myndighedernes vejledninger.

 

e-max.it: your social media marketing partner