HOLME/FARSØ: Vesthimmerlands Biogas ApS er ved, at etablere et biogasanlæg på Holmevej. Anlægget vil hovedsageligt omsætte lokale vegetabilske biomasser og husdyrgødning til biogas.

Den producerede biogas vil blive renset og opgraderet, hvorefter den tryksættes og tilføres det eksisterende naturgasnet i form af bionaturgas via en gasledning.

I forbindelse med etableringen af biogasanlægget ved Holmevej 98 skal der etableres en ca. 4,2 km biogasledning frem til Røjbækvej 4B, hvor der opføres kompressoranlæg i forbindelse med HMN Gasnets M/R station.

Projektet forudsætter anlæg af ledninger over 11 ejendomme og erhvervelse af arealer til etablering af anlægget. Det er hensigten, at benytte frivillige forlig med de berørte lodsejere.

Vesthimmerlands Kommune har modtaget en henvendelse fra HMN GasNet med ønske om, at kommunens Byråd træffer en principbeslutning om ekspropriation af de arealer, som skal anvendes til etableringen af de 4,2 km ledning, hvis det ikke er mulligt at erhverve arealerne ved frivillige aftaler.

Dette blev godkendt på Byrådsmødet sidste torsdag.

 

e-max.it: your social media marketing partner