FARSØ: Regionrådets tilladelse til at lade Praktiserende Lægers Organisation(PLO) lukke lægevagten i Farsø, har siden beslutningen blev meldt ud i slutningen af januar, vakt så megen lokal bestyrtelse og vrede, at et debatmøde, som Støtteforeningen for sygehuset, stod bag her til aften, blev et stort tilløbsstykke.

Over 300 borgere mødte frem
Over 300 mødte frem, hvilket betød at der langt fra var plads til alle i Thit salen, i Dronning Ingrid Hallerne. Derfor blev et højtaleranlæg blev sat op i cafeteriaet, således at alle kunne være med.  

Vesthimmerland vil ikke lades i stikken
Den lokale utilfredshed med at Lægevagten lukker den 1. marts var således meget tydelig. Mødet lagde derfor også op til at finde løsninger på, hvad der skal stå i stedet i denne tid med lægemangel, således at borgerne i Vesthimmerland ikke lades i stikken.  

 

I panelet sad en række regionspolitikere sammen med vesthimmerlandske byrådspolitikere og formanden for sygehusets støtteforening.  De fik alle indledningsvis lejlighed til at fortælle om situationen, som ikke bidrog med nye informationer i forhold til dem som har fyldt i medierne i de seneste uger.      

Det var derfor borgerne i salen, som der også var lagt op til, der kom med indspark. Erik Stagsted, formand for Ældrerådet i Vesthimmerland sagde: Det er en skrækkelig situation, især i Vesthimmerland p.g.a. demografien. 27% af befolkningen er over 60 år, hvilket svarer til 10.600 borgere. Et er at man skal til at køre om natten og hvem har som folkepensionist råd til at tage en taxa. Hertil kommer ventetiden, når man er nået frem. Så kære politikere, fortæl os hvad vi skal gøre?,lød det indledningsvis fra Erik Stagsted.  

En anden borger, Henning Olsen rejste sig også op: Akutsituationen ser ud til at være længerevarende. Vi skal altså finde alternative løsninger. Måske skal vi slække på kravene. Lad kommunen ansætte læger og slip for administrationen. Det vil også være gavnligt for tidligt udskrevne patienter.  

Vagn Madsen foreslog: Invitér pensionerede læger ind i en periode.  

Kritik: Lukker inden noget andet står i stedet
Og sådan forsatte rækken af forslag til politikerne, men der var størst kritik af, at man lukker lægevagten ned, inden noget andet står i stedet.

 Kirsten Moesgaard: For det første forstår jeg ikke at man lukker lægevagten i Farsø, for med 6.320 konsultationer har vi mindst ligeså mange besøgende som i Frederikshavn, som ikke lukkes ned. I Støtteforeningen vil vi sige hjertelig tak for mere åbent i skadestuen, men vi accepterer ikke beslutningen om at lægevagten lukker den 1. marts. Jeg kan ikke forstå at man har så travlt!.   

Christian Bach Iversen gav udtryk for den katastrofale beslutning man har taget i regionen og sågar bag lukkede døre. Hvis det var blevet drøftet i offentligheden så havde det nok heller ikke været nødvendigt med dette debatmøde. Lægevagten skal holdes åben indtil der findes et bærende element der kan stå i stedet. Så sørg for at få udsat ikrafttræden indtil vi har noget vi kan vær bekendt at byde borgerne.

 

Udsæt lukning i 2 måneder
Borgmester Per Bach Laursen (V) var enig "Lad nu aftalen køre 2 måneder mere, inden man lukker ned, så vi kan få lavet nogle ordentlige løsninger for fremtiden", stilet direkte til Mogens Ove Madsen (S), som er regionsrådsmedlem og formand for Akut og Praksisudvalget, som også sad i debatpanelet.       

Arbejder på konstruktive løsninger
Mogens Ove Madsen forklarede, at man har lavet aftalen af nødvendighed - ikke af lyst.
Vi er i en brydningstid. Vi kan ikke fortsætte den konstruktion vi har i dag. Vi skal have flere faggrupper ind. Så det er vigtigt at se fremad og finde konstruktive løsninger f.eks. ved at kigge på, om skadestuen i Farsø kan bruges mere, om sygeplejersker kan gå ind og være en del af ordningen med back up fra læger og om at tilpasse det akutte beredskab til den nye situation.
 

Et andet regionsrådsmedlem og byrådsmedlem, Pia Buus Pinstrup (C) understregede også, at en nedgang i antallet af praktiserende læger fra 380 til 300 har gjort det nødvendigt at lave en ny aftale. Hun påpegede samtidig, at man fortsat vil få en læge i røret, når man ringer til vagtlægen. Og der er også er mulighed for at vagtlægen kører ud til patienterne.   

Fra Per Bisgaard(V), også siddende medlem i regionsrådet, lød det: Vi kan ikke trylle læger frem, så ja, der bliver en forringet service, men vi må så finde løsninger, som er mindst generende for borgerne. Og vi vil gøre noget, også her og nu, det skal ikke vente til efteråret", fastslog Per Bisgaard.

 

Kommuner rækker hånden frem for midlertidige løsninger
Palle Jensen(S), Byrådsmedlem og formand for Sundhedsudvalget i Vesthimmerland slog fast, at det er noget, som betyder noget for den vesthimmerlandske befolkning.
 

-Vi vil række hånden frem og være med til at finde kompenserende tiltag, men vil samtidig sende et skarpt signal om, at dette her er en midlertidig løsning, som skal ændres, den dag der forhåbentlig igen er læger nok i det nordjyske. 

De kompenserende forslag gik på større brug af kommunens akutsygeplejersker i hjemmeplejen, en hotline til en sundhedsplejerske for småbørnsfamilier.  Digitale løsninger og konsultation via telefon og skærm var også blandt de muligheder, som der blev peget på. Og endelig, at de praktiserende læger kunne have en længere daglig åbningstid i deres praksis, da statistikken viser, at vagtlægen får flest henvendelser mellem 16 og 18.   

For halvdelen af borgerne i Vesthimmerlands Kommune vil der i fremtiden være nærmere til lægevagten i Viborg end til en lægevagt i Region Nordjylland. Det afstedkom et direkte spørgsmål til Mogens Ove Madsen om, hvorvidt man kunne bruge lægevagten i Viborg. Hertil var svaret ja, det kan man.

 

Ved mødets afslutning kunne man konkludere, at det er usandsynligt at Farsø beholder sin lægevagtkonsultation, derimod er der stor velvilje til at finde gode kompenserende løsninger. For flere læger kan der ikke trylles frem med det første.

Demonstration i Aalborg
Tirsdag tog Regionsrådet den endelige beslutning, og i den forbindelse havde støtteforeningen for sygehuset arrangeret gratis bustransport til Aalborg, så alle interesserede kunne demonstrere den vesthimmerlandske utilfredshed med lukningen af lægevagten i Farsø

e-max.it: your social media marketing partner