VESTHIMMERLAND: I Vesthimmerlands Kommunes budgetaftale for Budget 2020 fremgår det, at Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte en nærmere analyse af behovet for almene boliger i de kommende år for hele kommunen.

Denne analyse afventes før, der tages stilling til en udbygningsplan og dermed stillingtagen til nyansøgte og foreslåede projekter.

Ligeledes er det besluttet, at der igangsættes et arbejde vedr. analyse af behovet for fremtidige boligformer for seniorer.

Det er teknisk forvaltnings opfattelse, at de 2 analyser skal ses i sammenhæng.

Vesthimmerlands Kommune har tidligere gennemført en analyse af kommunens boliger. Det gjaldt både private huse og ejerlejligheder, samt private og almen udlejningsejendomme. Analysen indebar en gennemgang af en række registre og var en forholdsvis stor og kompleks opgave, der blev løst af en studentermedhjælper med bistand af Økonomisk Afdeling. Tidshorisonten på analysen var den gang et år. Analysen var grundig og meget detaljeret, men desværre stod arbejdet ikke mål med den efterfølgende brug af analysen.

Det er teknisk forvaltnings vurdering, at den efterspurgte boliganalyse, derfor bør have et mere beskedent omfang, denne gang. Forvaltningen foreslår derfor, at en kommende analyse i baseres på følgende aktiviteter og indhold:

•En spørgeskemaundersøgelse hos kommunens ejendomsmæglere, hvor spørgerammen indeholder spørgsmål om, hvilke boligtyper der efterspørges, og hvilke boliger ejendomsmæglerne oplever mangler i Vesthimmerland. Hvilke aldersgrupper efterspørger hvilke boliger.

•En analyse af boligselskabernes udlejningssituation: Hvilke boliger er ledige, hvilke boligtyper er der størst ventetid på, hvor gives der flest afslag på ansøgninger. Hvilke aldersgrupper efterspørger hvilke boliger.

•Særlig fokus på ungdomsboliger. Lejesituationen, ventelister, hvem søger boligerne.

•Herefter udarbejdes en beskrivelse af befolkningsudviklingen, og der sammenlignes med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelserne.

•Denne del af undersøgelsen suppleres med en rundspørge til plus 50 årige om ønsker til fremtidens boliger. Denne rundspørge gennemføres ved hjælp af et analysefirma.

•Endelig kan undersøgelsen suppleres med en redegørelse fra en sociolog om forventninger til fremtidens boligformer.

Analysen gennemføres inden sommerferien 2020, så materialet kan indgå ved prioritering af Budget 2021.

I forhold til senior-bofælleskaber suppleres i øvrigt med inspirationsmateriale fra studiebesøg i senior-bofællesskaber.

På den baggrund kan Vesthimmerlands Kommune skabe et bedre grundlag for kommunens involvering i boligudbygning, herunder planforhold og støtte til almene boliger.

I kommunens budget er der afsat midler til Kommunal grundkapital med et beløb på 5 mio. kr. i årene 2020-23. Beløbene frem til og med 2022 er allerede disponeret.

 

e-max.it: your social media marketing partner