FARSØ: I forlængelse af at Regionsrådet har accepteret at Praktiserende Lægers Organisation agter at lukke Lægevagten i Farsø pr. 1. marts

og ikke mindst den utilfredshed denne beslutning har skabt blandt lokalbefolkningen i Vesthimmerland, afholdes der i morgen aften en debataften om Lægevagten i Vesthimmerland.

Debatmøde i Dronning Ingrid Hallerne
Det er Støtteforeningen for Vesthimmerlands Sygehus i Farsø, der står bag invitationen til det offentlige debatmøde, der finder sted i Thit salen i Dronning Ingrid Hallerne. 

Fokus på konsekvenser for vesthimmerlændinge
-Vi vil gerne sætte fokus på konsekvenserne for Vesthimmerlands borgere, at lægevagten i Farsø forsvinder, for det går ud over vores nærhed og tryghed, siger formand for Støtteforeningen for Vesthimmerlands Sygehus i Farsø, Kirsten Moesgaard.    
 

Og selv ser hun nedlæggelsen af lægevagtkonsultationen i Farsø som hovedløs. Med nedlæggelsen af lægevagten i Farsø, betyder det, at man vil belaste lægevagten i Aalborg yderligere, hvilket betyder længere ventetid. Det betyder, at alle, uanset om bor i Aalborg eller Vesthimmerland vil blive stillet dårligere, siger Kirsten Moesgaard.  

Men hun slår fast, at geografien er den faktor, der stiller vesthimmerlændingene ekstra dårligt. I de mange tilfælde, hvor man skal mødes med vagtlægen står man med problemet. Mange ældre og børnefamilier har ikke mulighed for at transportere sig til helt til Aalborg. I de tilfælde er det vagtlægen, som må komme til dem. Det kan betyde en ventetid på flere timer, da den kørende vagtlæge kan befinde sig i en anden del af Nordjylland.

Lighed i sundhedsvæsenet
-Så vidt jeg ved, er hensigten, at der skal være lighed i sundhedsvæsenet, uanset hvor man bor i Danmark, siger Kirsten Moesgaard.       

Kirsten Moesgaard mener, at det er overordentlig vigtigt at have en læge tilstede i nærområdet – hele døgnet. Ikke noget nedgørende omkring sygeplejersker, men de har ikke bemyndigelsen til at stille diagnoser, og det er kun læger der kan lave behandlingsplaner for patienter. 

Vi er i gang med at opbygge det nære sundhedsvæsen. Og her skriger beslutningen om færre lægevagtkonsultationer til himlen. I disse år er vi i gang med en opgaveglidning, det betyder, at når patienter er udskrevet fra sygehuset, så overgår færdigbehandlingen til hjemmesygeplejen i kommunerne. Disse sygeplejersker skal også have mulighed for at kunne kontakte eller tilkalde en læge på alle tider af døgnet, siger Kirsten Moesgaard.  

 -Vi ser debatmødet som et forsøg på at finde løsninger i sidste øjeblik siger Kirsten Moesgaard.   

Panel af regionspolitikere og byrådspolitikere
Støtteforeningen har derfor haft travlt med at invitere politikere fra såvel Regionsrådet som fra Byrådet i Vesthimmerlands Kommune til at deltage i aftenens panel, hvor de vil få stillet spørgsmål fra både bekymrede borgerne, som fra hinanden.   

I panelet finder man Mogens Ove Madsen (S), Regionrådsmedlem og formand for Akut og Praksisudvalget, Pia Buus Pinstrup (C), Regionrådsmedlem og medlem af Akut og Praksisudvalget samt Byrådsmedlem og medlem af Sundhedsudvalget i Vesthimmerland, Per Bisgaard (V)Regionrådsmedlem samt Byrådsmedlem og medlem af Sundhedsudvalget i Vesthimmerland, Per Bach Laursen (V)Borgmester i Vesthimmerland. Palle Jensen(S), Byrådsmedlem og formand for Sundhedsudvalget i Vesthimmerland.  

Kirsten Moesgaard vil også sidde i panelet. Selvom hun også er politiker i Vesthimmerlands byråd og i kommunens sundhedsudvalg, og tillige er tidligere regionrådsmedlem, vil hun denne aften have kasketten på som Formand for Støtteforeningen for Vesthimmerlands Sygehus i Farsø.     

Kirsten Moesgaard fortæller, at også andre politikere fra såvel region som kommune vil være til stede i salen, ligesom koncerndirektør Anne Bukh og regionsdirektør Christan Boel, begge fra Region Nordjylland kommer til debataftenen i Thit Salen. Regionrådsformand Ulla Astman har derimod meldt afbud, da hun er på vinterferie.     

Gratis bus til Regionsrådsmøde
I forbindelse med nedlæggelsen af de tre lægevagter i Farsø, Skagen og Brovst er der indkaldt til demonstration, når Regionsrådet holder sit næste møde. Det er tirsdag den 25. februar. 

Støtteforeningen for Vesthimmerlands Sygehus i Farsø har i den forbindelse arrangeret gratis buskørsel for alle fra Farsø til Regionshuset i Aalborg, hvor demonstrationen finder sted. 

Blandt demonstranterne vil være tre nordjyske borgmester - Per Bach Laursen (V), Vesthimmerland, Mogens Gade (V), Jammerbugt, og Birgit S. Hansen (S), Frederikshavn. 

-Vi vil naturligvis også være med fra støtteforeningen, fortæller Kirsten Moesgaard, men vi håber ligeså meget, at borgerne vil afse tid til at deltage og bakke op om denne vigtige sag, for vi vil ikke finde os i at beslutninger bliver taget hen over hovedet på os.

 

e-max.it: your social media marketing partner