FARSØ: Farsø Varmeværk opførte i 2016 et solvarmeanlæg, som har vist sig at være en god ”grøn” investering.

Solvarmen udgør i dag 17% af varmeforsyningen til de 1.548 forbrugere i Farsø by. Der er nu ambitioner om, at den i fremtiden skal udgøre en stadig større andel af varmeproduktionen.   

Driftsleder Bo Rasmussen siger: 

-Vi har god erfaring med det nuværende solfangeranlæg, og det er imponerende hvor meget energi der kan trækkes ud af anlægget når solen får plads for skyerne. Det eksisterende anlæg og lokalplanen er klar til udvidelsen så teknisk, økonomisk og godkendelsesmæssigt er vi på plads.
 

Solenergi kommer til at udgøre 20%
Med udvidelsen fra eksisterende 15.146 solvarmepaneler med yderligere 2.722 m2 solpaneler bliver solvarmeanlægget på i alt knap 18.000 m2 solpaneler. På den måde kan varmeværket hæve andelen af varmeforsyning ved solenergi til at udgøre 20%.    

Udvidelsen af solgangeranlægget er et grønt tiltag, der skal supplere varmeværkets primære brændselskilde, nemlig flis, der i dag udgør 83% af varmeproduktionen.   

Sikre stabil produktion og varmepris
Og netop flisen kan i fremtiden risikere at blive dyrere, og for at sikre en fortsat stabil produktion og varmepris, der er mindre afhængig af ændringer i brændselspriserne, vil varmeværket nu udvide produktionen af den ”gratis” varme fra solvarmeanlægget, der har vist sig at være et godt supplement til den øvrige fjernvarmeproduktion. 

God erfaring med solfangeranlægget 
-Vi har nu flere års erfaring med drift af solfangeranlæg og kan se at det leverer effektiv, grøn og billig varme. Udvidelsen sker som endnu et skridt i bestræbelserne på, at udbygge vores grønne profil samt sikre en stabil varmepris. Desuden er udvidelsen helt i tråd med verdensmål for bæredygtig energi og understøtter også regeringens mål for 70% reduktion af CO2 udledningen i 2030, lyder det videre fra driftsleder Bo Rasmussen.   

Helt CO2 neutral varme
Formand for Farsø Varmeværk Søren Kjær supplerer:
- Vi har i dag en stærk grøn profil og har med sol og flis en helt CO2 neutral varme produktion. At vi kan opnå dette til en stabil og konkurrencedygtig varmepris er jo bare et plus.
 

Eksisterende anlæg udvides
Solfangerne opføres i forlængelse af det eksisterende anlæg på Fredbjergvej. Det sker som en etape 2 på et areal som Farsø Varmeværk i forvejen har udlagt til formålet. 

De ekstra solfangere kan kobles på det eksisterende anlæg, og derfor vil en stor del af arbejdet kunne klares af varmeværkets egne medarbejdere. Udvidelsen af anlægget kommer til at koste 3. mio. kr.  

Varmeværket regner med, at de ekstra solpaneler kan komme i drift til maj. Samme måned kan varmeværket i øvrigt fejre sit 60 års jubilæum.  

 

e-max.it: your social media marketing partner