VESTHIMMERLAND: Taksterne for affaldshåndtering og for vandafledning stiger i 2020

Takster for affaldshåndtering stiger cirka 20%
For langt de fleste husstande/boligejendomme i Vesthimmerlands kommune stiger affaldstaksterne med cirka 450 kroner årligt.

Stigningen skyldes, at Vesthimmerlands byrådet har truffet beslutning om en hurtigere gældsafvikling vedrørende etablering af Farsø Genbrugsplads og Vesthimmerlands Deponi. Dertil øgede udgifter til drift af ordninger vedrørende genbrugspladser og indsamling af genanvendeligt affald, øgede mængder på nogle affaldsfraktioner og stigende behandlingspriser på flere fraktioner.

Takster for vandafledning stiger cirka 4%
Der er ligeledes truffet beslutning om takststigning på 4% til vandafledningsbidraget, som skal hensættes til kommende store investeringer, herunder transportledning til Mariagerfjord kommune, anlægsbidrag til Mariagerfjord Renseanlæg og omkostninger ved nedlæggelse af Aars Renseanlæg.

 

e-max.it: your social media marketing partner