VESTHIMMERLAND: Børne- og Familieudvalget har netop kigget på de fremskrevne elevtal for Vesthimmerlands Kommunes 12 folkeskoler frem til og med skoleåret 2025/26.     

Forskellen fra 2018/19 til 2025/26 lyder på 382 færre elever. Selv tilflytterbyen Aars vil opleve færre elever på kommunens største skole Østermarksskolen, men også Farsø Skole, som er kommunens næststørste skole vil opleve tilbagegang.  

Mest følsomme er dog kommunes tre mindste skoler Vestrup, Ullits og Gedsted. Vestrup og Ullits skoler bevæger sig allerede omkring bæredygtighedsgrænsen på 80 elever. Om tre år vil man ifølge fremskrivningen også finde Gedsted skole under denne grænse.  

Det samme gør sig gældende omkring overbygningsskolerne i Vester Hornum og Ranum, hvor man allerede i dette skoleår har færre end 45 elever i overbygningen, som er bæredygtighedsgrænsen.  

På bagrund af dette har skoleforvaltningen afholdt møder med de skoler der har lavt elevtal. I den forbindelse er der drøftet tiltag med skolerne. En årsag kan være små årgange og en anden kan være indskrivningsprocenten. Da der frit skolevalg, er det ikke alle elever der går i den skole, som deres bopæl ellers angiver som værende deres skoledistrikt. En tredje årsag er kommunens to friskoler i Blære og Ranum.    

For fire år siden besluttede byrådet at lukke de tre skoler i Overlade, Blære og Strandby. Børne- og Familieudvalget har dog ingen planer om at kigge på skolestrukturen igen. Fagligheden er ligeså god på de små skoler, og desuden overholder de små skoler deres budgetter.   

På dagtilbudsområdet afviger de fremskrevne tal heller ikke fra tidligere kendte tal. Der vil være vækst i Aalestrup og pres på Aars området.  I Aalestrup er en tilbygning i gang, og i Aars er det besluttet, at Bakgården skal flytte til lokaler ved Østermarksskolen og udvides med en vuggestue.      

Der er opmærksomhed på børnetallet i de mindste institutioner, men det er ikke kritisk og derfor vurderes det, at der ikke er behov for yderligere tiltag på dagtilbudsområdet.

 

e-max.it: your social media marketing partner