VESTHIMMERLAND: Som beskrevet her i avisen stiger affaldsgebyret for husstandene næste år med 440 til 457 kr. næste år.

Det samme gør sig rent faktisk gældende for spildevand, som også hører under Vesthimmerlands Forsyning. 

Der opereres med en takststigning på 4 % til forbrugerne. 

I den forbindelse har Vesthimmerlands Kommune lavet en direkte beregning for hvad det udgør for kommunens egne institutioner. Her vil man opleve en udgiftsstigning på ca. 100.000 i 2020 i forhold til 2019 beregnet ud fra antal afledte m3 i 2019.  

Grunden til takststigningen, som faktisk giver Vesthimmerlands Vand et overskud på 19,3 mio. kr. og en overdækning på yderligere 3. mio. kr. skyldes kommende store investeringer.  

Herunder hører en transportledning til Mariagerfjord kommune til udmøntning af den anbefalede fremtidige spildevandsstruktur. Udgiften til denne anslås aktuelt til ca. 85 mio. kr. inkl. anlægsbidrag til Mariagerfjord Renseanlæg og omkostninger ved nedlæggelse af Aars renseanlæg.

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner