VESTHIMMERLAND: I det kommunale budget 2020 er afsat et puljebeløb på 3,0 mio. kr. til cykelstier, der nu ønskes frigivet af forvaltningen i Teknik- og Miljø, således arbejdet kan påbegyndes i starten af året.  

Forvaltningen indstiller også at 0,5 mio. kr. af 2020-puljen afsat til trafiksikkerhed anvendes til nyetablering af cykelstier, således den samlede anlægsbevilling til cykelstier i 2020 bliver 3,5 mio. kr. 

§        De øverste ti strækninger på prioriteringslisten :

 

Prioritering

Vejnavn

Strækning

Længde [m]

Vurderet

omkostning

 [mio. kr.]

1

Viborgvej

Gl. Amtsvej-Gunderupvej

1435

1,5

2

Løgstørvej

Gunderupvej- Gl. Møllevej

940

1

3

Hornumvej

Hornumbrovej-Torupvej

4750

5

4

Svoldrupvej

Røjbækvej-Overvejen

2260

2

5

Gislumvej

Tofteparken-Aars Ringvej

750

1

6

Holmevej

Røjbækvej-Nørregade/Hornumvej

320

1

7

Aalborgvej

Povtrupvej-Rybjergvej

1340

1

8

Løgstørvej

Stistrupvej - Risgårdevej

2300

 2,5

9

Aalborgvej

Bredgade-Kornumvej

3085

3

10

Testrupvej

Højslev Møllevej - Ndr. Ringvej

2600

3

 

§         

 Man kan således udføre strækningerne på Viborgvej og Løgstørvej i 2020. Desuden kan Hornumvej igangsættes med arealerhvervelse og projektering samt eventuelt udførelse af den første strækning nærmest Farsø(Svoldrupvej) med forventning til, at resten af strækningen kan udføres i 2021. 

De ti prioriterede strækninger er vurderet trafikfarlige for bløde trafikanter.

 

e-max.it: your social media marketing partner