FARSØ: Farsø Skole har nu for andet år i træk vundet en andel af regeringspuljen til elevløft i folkeskolen.

Eleverne på skolen har igen i år præsteret rigtig godt til folkeskolens afgangsprøver, hvilket betyder, at Farsø Skole får 1.3 millioner kroner.

Skolens elever har resultatmæssigt præsteret ud over alle forventninger og er gået ud af skolen med markant gode resultater.

Farsø Skole blev særligt udvalgt
Farsø Skole i Vesthimmerlands Kommune var én af de skoler, der blev udvalgt til et fagligt løft af Undervisningsministeriet, da skolen i skoleårene 2014/2016 havde en høj andel af elever, der forlod 9. klasse uden at have opnået mindst 4 i dansk og/eller matematik.

I disse tre år havde Farsø Skole 34 % af eleverne, der fik under 4 i dansk og/eller matematik. I projekt fagligt løft skal skolen over en treårig periode sænke andelen af fagligt svage elever med 15 procentpoint. 

Hvis skolen løfter eleverne 5 procentpoint hvert år, udløser dette årligt en præmie på 1.3 millioner kroner. Dette er udgangspunktet for skolens arbejde med at reducere antallet af fagligt svage elever.

Målet for Farsø Skoles elever denne sommer var, at andelen af elever, der får under 4 i gennemsnit i dansk og/eller matematik skulle være under 24 % for at få andel i puljen. Det viste sig ved prøvernes afslutning, at blot 17 % har under 4 i gennemsnit.  

Projekt: Fagligt løft i 9. klasse
Farsø Skole har de seneste år primært fokuseret på, at eleverne får et fagligt løft og at de alle bliver så dygtige, som de kan. Dette har virket – ikke bare fagligt set, men trivslen blandt eleverne er samtidig højnet væsentligt.
 

Skolens leder, John Andersen, fortæller, at der er flere årsager til skolens markante succes. Nogle af de vigtigste årsager er personalets høje ambitioner på elevernes vegne.  

-Lærerne og pædagogerne er meget fokuserede på, at vi skal få det bedste ud af alle elever, siger han. 

Skolen har sat mange nye pædagogiske initiativer i gang og har i forhold til dette været godt hjulpet af konsulentteamet i Undervisningsministeriet.  

Blandt disse kan nævnes: 1. Eleverne har i stedet for at have læseferie valgt at deltage i eksamensforberedelse på skolen. Forældrene har via informationer fra skolen bakket op om elevernes klargøring til prøverne. 2. Ordblinde elever hjælpes systematisk og vedholdende i klasserne. 3. Lærerne og skolens vejledere har meget bevidst arbejdet med elevernes faglighed, via intensiv læsetræning og særlige matematikprogrammer. 4. Skolen har læsebånd for alle elever. 5. Alle elever har læringssamtaler med lærerne. 6. Valgfag i dansk og matematik for elever med særlige behov. 7.Fokus på bedre kvalitet i forældresamarbejdet. 8. Ledelsen på skolen har i samarbejde med lærerne haft opmærksomhed på de elever, der har haft bekymrende fravær og i tide kontaktet forældrene og aftalt fælles indsatser.  

Med andre ord har alle omkring Farsø Skole sammen arbejdet målrettet for, at eleverne har fået de flotte resultater til prøverne og dermed får de bedste muligheder i fremtiden. 

Målet er nået
-Målet for Farsø Skole er i dette skoleår også nået, og vi er meget stolte her på skolen over elevernes og lærernes arbejde frem mod dette flotte resultat, siger skoleleder John Andersen. 

Den nye regering har valgt, at der ikke i det kommende år udbetales præmiepenge. 

Stor ros fra kommunalpolitikere
På Byrådsmødet i går torsdag modtog Byrådet formelt pengene fra staten for at give dem videre til Farsø Skole.  

Først knyttede formand for Børne- og Skoleudvalget, Inger Nielsen en kommentar til projektet:  

Det er anden gang at Farsø Skole får midler til at løfte fagligt svage elever i 9. klasse. Da de blev vurderet i forhold til projektet fra 2014-16 var der 34% af eleverne der kun opnåede karakteren 4, nu er det faldet til 17%. Det er anden gang de får midler. Første gang fik de 1,4 mio, nu får de 1,3 mio. kr. fra Staten. Men jeg kan sige at den nye Statsminister har valgt at puljen ikke skal føres videre.  

Erfaringer gives videre til kommunens øvrige skoler
Også Venstres Lars Andresen ønskede Farsø Skole tillykke med resultatet: - Et kæmpe stort tillykke. Det er virkelig flot gået. I har satset benhårdt for at få dette projekt til at lykkes. Og det er nu andet år i træk at vi hjælper til at få nogle dygtigere elever. Det viser, at hvis man løfter i flok, kan det lykkes at lave gode og betragtelige resultater. Det der er nu er det vigtige næste og logiske skridt er at få spredt denne viden til de andre skoler. Hvis Farsø sidder med noget viden, så er det ikke noget man kan bruge til ret meget, hvis man ikke forstår at få det spredt videre, så det kan give værdi for hele kommunen. 

Men også skepsis
SF's Niels Heebøll var derimod ikke begejstret for at der var penge involveret i ordningen.  

- Det er en mærkværdig ordning. Det er en slags gulerodstænkning, hvor folk åbenbart kun laver et godt stykke arbejde, hvis der venter en ekstra belønning, sagde Heebøll: Det giver unødigt fokus på eksamenskarakterer, men vi ved strengt taget ikke, om det også løfter deres generelle egenskaber. 

Fra Kirsten Moesgaard fra VesthimmerlandsListen lød der også en stor ros til Farsø Skole. Jeg synes det er så flot med så fint et resultat. Men jeg er slet ikke enig i at det er en gulerodspolitik. Nej, det er et bevis på, at hvis man fokuserer på en ting og arbejder målrettet, så viser resultatet sig. 

Rasmus Vetter fra Socialdemokraterne indskød, at han håber, at skolerne begynder at gøre børnene dygtige længe før de når 9. klasse. 

Det stemmer godt overens med det initiativ der taget for Folkeskolen i Vesthimmerland i de kommende år.  

Selvom der fremover ikke gives penge til skolerne i form af præmier, så er der i kommunens budget 2020 genindsat penge til løft af Folkeskolen, især til fagene dansk og matematik. Så mon ikke erfaringerne fra Farsø Skole i den henseende vil hjælpe godt på vej på kommunens øvrige skoler.

 

e-max.it: your social media marketing partner