VESTHIMMERLAND: Ved fredagens pressemøde på rådhuset i Aars mødte man en flok trætte, men også meget glade politikere, der efter 1,5 døgns budgetseminar havde fundet sammen om en budgetaftale for 2020.

En aftale, der skal til Byrådets 2. behandling på næste torsdag, og som forventes indgået eftersom samtlige partier i Byrådet står bag den.

Samtlige Byrådets seks partier fik lejlighed til, at fortælle hvilke ting i budgetaftalen de især var glade for, at der kunne findes enighed om.

Borgmester Per Bach Laursen lagde ud:     

-Det er enigt byråd der har fundet frem til et budget. Det vigtigste er, at servicerammen er overholdt. Samtidig udvider vi driften med 6,8 mio. kr. for at tilgodese de borgernære områder især børn, unge og ældre.

Anlægsprogrammet lyder på 110 mio. hvilket er 20 mio. mere end normalt.

Der er optaget lån for 27. mio. kr. og kasseanlæggelsen udgør 5 mio., gjorde Per Bach Laursen kort forudsætningerne op for budget 2020. Et budget der i øvrigt udgør 2,5 mia. kr. En konservativ skattenedsættelse blev det til gengæld ikke til. 

Ikke nødvendigt at spare
Palle Jensen(Socialdemokratiet) glædede sig også at alle partier står sammen om budgettet og det ikke har været nødvendigt at spare. Der har sågar været plads til serviceudvidelser. Der er tale om et løft over hele linjen.  

På anlægssiden har vi heller ikke haft problemer med at få pengene brugt. Her vil jeg fremhæve Sundhedens Hus i Farsø som har ventet i mange år. Vi har sat penge af i 3 år og håber på en ny statslig pulje vil være med til at medfinansiere.  

De Konservative med
Efter at have stået uden for budgettet i 2019, er De Konservative med i 2020. 

-Vi er glade for at blive budt helt indenfor og har kunnet få et par konservative aftryk, lyder det fra Henrik Dalgaard fra De Konservative.  

Vi har fået taget presset af folkeskolen og vil i stedet give den et løft. Der bliver mere fokus på indskolingen samt dansk og matematik. 

På anlægssiden er der blevet plads til udvidelse af p-pladser ved messecentret og en overdækning af Kimbrertorvet.  

Løft på velfærd og drift
Fra SF’s Theresa Berg Andersen var der også glæde: Vi er glade for en samlet løsning, et løft på velfærd og drift.  

Rengøringsstandarden hos de ældre bliver bedre, da den ændres fra 20. minutter hver 3. uge til 20 minutter hver 2. uge. 

Der bliver også øget åbningstid i LBO og dagtilbud, fra 51 til 53 timer om ugen.    

Folkeskolen får tilført 1,5 mio kr. i 2020 og yderligere 3 mio. kr. 2021.  

Blandt de mindre tilbud bliver gymnastik til Børn i Bevægelse tilbageført da det rammer mange børn i Løgstør. Omvendt har vi måtte skære på talepædagoger væk. Det glæder os også at der kommer en ny vuggestue i Aars, gjorde Theresa Berg op. 

Ikke besparelser hos ældre
Lise Lotte Lynge var stand-in for Brian Christensen, som havde forhandlet på Dansk Folkepartis vegne.
 

-Der har været en god stemning og derfor står vi sammen om budgettet.  

-De 8,2 mio fra værdighedsmidlerne er ført over. Det betyder bl.a. at der ikke bliver besparelser på ”de varme hænder”. ”Klippekortet” føres med videre og rengøringstandarden sættes op.  

Vi har også sat en projektpulje af til ”Olle-Kolle”, da mange ensomme ældre gerne vil ind seniorboligfællesskaber.  

Vi bakker også op om Sundhedens Hus, da det ligesom i Aalestrup, bliver godt for Farsø-området.  

Bevillinger til hele kommunen
Fra Kirsten Moesgaard fra VesthimmerlandsListen lød det:

- Jeg vil rose det gode forhandlingsmiljø og der er taget hensyn til mange ønsker. Jeg vil sige at der givet godt med bevillinger til hele kommunen.
 

Sundhedens Hus skal gerne tiltrække praktiserende læger ligesom i Aalestrup.  

Røjbækvej og Holmevej bliver ført sammen, hvilket giver et bedre flow for Biogasanlægget i Holme. Det giver også en anden indgang til Farsø by. Trafikken bliver naturligt ført til byen.  

Der er også blevet plads til optimering af lystbådehavnene i Hvalpsund og Rønbjerg. Løgstør lystbådehavn opgraderes i forbindelse med kanalprojektet.  

En udstykning til et beboelsesareal på lystbådehavnen i Hvalpsund er vigtig at få taget hul på, og dermed få indtægter ind den vej. 

Udvidet åbningstid i daginstitutioner
- Det er altid kunsten at få pengene til at slå til, lød det fra Venstres Kurt Friis Jørgensen, men det er lykkedes.
 

Skole- og Ældreområdet er blevet løftet. Vi har fået udvidet åbningstiden i daginstitutionerne og det betyder noget for familierne. 

Vi har et historisk højt anlægsbudget. Svømmehallen var besluttet og Toppedalskolen kommer til at tynge i de kommende år. Sundhedens Hus har vi bevilliget 10 mio. kr. i håbet om at Staten vil give yderligere 10 mio. kr., lød det afslutningsvis meget tilfreds fra Kurt Friis Jørgensen. 

Blandt de få besparelser, der trods alt er i det kommunale budget, er knap en mio. kr. på administrationens lønkonto, hvilket formentlig kommer til at betyde at et par stillinger spares væk.  

LÆS BUDGETAFTALEN FOR 2020 HER    

Læs også
Budgetaftale på plads for 2020 i Vesthimmerlands Kommune
Mange længe ønskede små-projekter gennemføres i 2020 

 

e-max.it: your social media marketing partner