FARSØ: Vesthimmerlands Kommune har godkendt budgettet for de kommende 4 år.

Af anlægsprojekter er der de næste 4 år budgetteret med, at der skal bruges ca. 355 mio. kr. heraf ca. 110 mio. kr. i 2020. 

En del mindre projekter er blevet tilgodeset i Farsø-området i 2020, men ellers er det Aars, Aalestrup og Løgstør-områderne der løber med de største klumper.

Efter at have slikket sårene efter den meget dyre omfartsvej omkring Aars er man nu klar til nye store investeringer i samme prisklasse i Aars. I 2020 er der f.eks. afsat 20 mio. kr. til et svømmecenter (over 3 år 75,0 mio. kr).

I Aalestrup skal der renoveres skole for 12,5 mio. kr. (over 3 år 29,5 mio. kr.).

I Løgstør-området er der afsat 7,5 mio. kr. til 2. etape renoveringen af Løgstør skole og Toppedalskolen skal nybygges og den gamle skole rives ned (over 4 år 33,5 mio. kr.). 


Sundhedens Hus
I Farsø-området er der til sammenligning tale om små projekter, nogle af dem har endog været på ønskesedlen i flere år. Denne gang stikker Sundhedens Hus dog lidt ud, hvor der i 2020 er afsat 2,0 mio. kr. (over 3 år 10,0 mio. kr.).

Sundhedens Hus i Farsø, skal nu efter et par fodfejl m.h.t. statslig finansiering, skubbes i gang med kommunale midler for at blive til noget. Det skyldes ikke mindst at Farsø lige nu hænger i bremsen med to ledige ydernumre indenfor praktiserende læger, som der skal ydes ”førstehjælp” til. Men ”huset” bliver kun til noget, hvis der er lejere der er interesseret i projektet.   


To turistprojekter sættes i gang
Der er afsat penge til to turistprojekter som er nye i kommunalbudgettet, - om end arbejdsgrupper har arbejdet på dem i flere år. Herregården Hessel er som bekendt af ældre dato og ikke så tilgængelig i bygningerne og på udearealerne som ønsket. Det vil der nu blive gjort noget ved med midler fra tilgængelighedspuljen som kræver en kommunal medfinansiering. Til dette er der afsat 0,625 mio. kr. til i 2020.  

Det andet Projekt ”Vandaksen” går på at koble stier, åer og naturfaciliteter sammen i et forløb der vil interessere turister og lokale indenfor outdoor. Initiativtagerne til dette projekt er beboerforeninger langs med Vesthimmerlands limfjordskyst. (0,15 mio. kr.)  


Olle-Kolle lever stadig
Ønsket om flere Olle-Kolle projekter – altså seniorbofælleskaber, giver næring til at få op til 10 år gamle projekter hevet frem af skuffen igen. Det drejer sig om boliger på Lystbådehavnen i Hvalpsund og Seniorlandsbyen placeret ved sygehus og sundhedscenter på Højgårdsvej i Farsø.  


Ny linjeføring af vejen ved Holmevej og Røjbækvej
Linjeføringen bliver nu taget op igen, nu hvor mange regner med en øget tung trafik til og fra det nye biogasanlæg i Holme, Der er afsat kr. 1,0 mio., kr. (over 2 år 3,5 mio kr.). 

Oprindelig var linjeføringen allerede planlagt da ideen om en omfartsvej omkring Aars opstod. Omfartsvejen skulle starte ved Holmevej/Røjbækvej, Et af argumenterne var at man skulle kunne lede store modullastbil vogntog helt til og uden om Farsø by. Da ideen var ”solgt” til Farsø, blev vejstykket fra Farsø til Aars fjernet fra projektet, da der skulle findes besparelser.  


Posthus som SFO
Det bliver også i 2020 at Farsøs gamle posthus endelig får en ny funktion, nemlig som SFO. Kommunens største skole, Farsø Skole har pladsmangel ikke mindst efter at Fællessalen på skolen i en årrække også har været brugt til SFO. Der er afsat kr. 2,5 mio. til opgaven.  


P-pladser på den gamle mejerigrund
Farsø Mejeri, der har været i forfald igennem mange år, er købt af Vesthimmerlands Kommune med henblik på nedrivning. Nedrivningen vil finde sted i 2019 eller starten af 2020. I 2020 er der bevilliget 0,4 mio. kr. til at etablere offentlige p-plader, der især skal tilgodese det nye Johs. V. Jensen og Thit Jensen Museet, der kun selv har få p-pladser til rådighed.   


Kilometerstien
Sidste fase af ”Farsø Fælled” projektet på Farsø Stadion afsluttes i 2020. Det sker ved at der er afsat 0,8 mio. kr. til asfaltering af ”Kilometerstien”, der forløber gennem området. Stien tjener som dobbeltrettet gå-, løbe- og cykelsti. Stien forbinder således byen på tværs fra Farsø Rådhuscenter, skole, stadion til nybyggerområdet Idunsvej.  


Belægning repareres
Dele af brostensbelægningen på Stationsvej har sætningsskader, som nødtørftigt blev repareret med asfalt i sommeren 2019. Brostenene tages nu op og undergrunden funderes, hvorefter brostenene lægges på plads igen, det er budgeret til 0,3 mio. kr.


Gård ved Idunsvej fjernes
En gård på Fandrupvej er købt af Vesthimmerlands Kommune med henblik på nedrivning. Det sker i 2020. Gården ligger på en del af Idunsvej udstykningen, og pladsen vil blive udstykket til grunde, hvis behovet opstår.  


Badebro og toilet i Hvalpsund
Badebroen i Hvalpsund er utilstrækkelig og udbygges nu i ”u-form”. Det er der sat 0,1 mio. kr. til dette i 2020.  

Ligeledes udvides toiletbygningen for 0,46 mio kr. på Havnepladsen i Hvalpsund til dobbelt kapacitet. Det betyder to yderligere toiletter.  


Fjordvej omlægges
Et kommunalt areal i forbindelse Restaurant Marina på Lystbådehavnen i Hvalpsund bebygges formentlig i 2020/21. Det betyder, at omlæggelsen af Fjordvej bag om Marinaen nu bliver nødvendig. Der er dog først sat penge af i 2021 budgettet, indtil videre 2,3 mio.kr.  

Samtidig forventes det også, at et mageskifte mellem Vesthimmerlands Kommune og grundejer Ejgil Bach endeligt gennemføres. Derved rykkes Nautilus, mastehus og vinteropbevaringsplads af både længere mod nord.

Desuden er der også sat penge af til havnerelaterede projekter i havnene i Hvalpsund og Rønbjerg. Der er sat 15 mio. kr. af i alt til dette- til og med 2023

Områdefornyelse i Hvalpsund
Lig Hornum, Ranum, Gedsted kommer områdefornyelsen nu også til Hvalpsund. Hertil er der afsat 3,0 mio, heraf de 0,6 mio. kr. i 2020.

LÆS BUDGETAFTALEN HER

Læs også:
Budgetaftale på plads for 2020 i Vesthimmerlands Kommune
Enige politikere

 

e-max.it: your social media marketing partner