VESTHIMMERAND: Et samlet byråd i Vesthimmerlands Kommune indgik fredag middag en budgetaftale for år 2020 og med prioriteringer frem til 2023. 

Bag budget-aftalen er alle partier og lister: Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og VestHimmerlandsListen.     

Borgmester i Vesthimmerlands Kommune, Per Bach Laursen (V) siger:
- Først og fremmest glæder det mig meget, at det er et samlet byråd, der står bag et ansvarligt budget, hvor vi holder os inden for rammerne. Et budget, hvor vi prioriterer at løfte vores serviceniveau og kernevelfærd for både børn, unge og ældre. Samtidig har vi prioriteret et anlægsbudget på 110 millioner kroner, hvor der bl.a. er midler til det nære sundhedsvæsen ved etablering af Sundhedens Hus i Farsø og endnu et områdefornyelsesprojekt – denne gang i Hvalpsund. Vi fortsætter også vores intensive arbejde med etablering af et nyt svømmecenter i Aars, større skolerenovering af Aalestrup Skole og midler til forprojekt genåbning af Frederik den VII’s kanal i Løgstør.
 

Økonomi
På trods af en svag stigning i indtægterne er økonomien i Vesthimmerlands Kommune fortsat udfordret. Udgangspunktet for aftalen har været at imødegå de økonomiske udfordringer på servicerammen, som har vist sig i kølvandet af meraktiviteter på blandt andet det specialiserede socialområde for børn og voksne, ligesom de demografiske udfordringer på ældreområdet også har udfordret budgettet.   

Det har i 2019 resulteret i et større forbrug på servicedrift end det politisk fastsatte serviceniveau, ligesom meraktiviteterne i løbet af året har tæret på kommunens likviditet. Byrådet er enige om at foretage en række nødvendige omprioriteringer og besparelser, hvor målet har været at sikre et fortsat anstændigt serviceniveau på de store borgernære velfærdsområder. Alle områder har bidraget til at sikre en økonomi i balance, og man har fra politisk side valgt at reducere på især de administrative omkostninger i kommunen.    

Sundhed
Med aftalen om budgettet for 2020-2023 er der også i særlig grad sat fokus på at holde hånden under kernevelfærden på sundheds- og ældreområdet. Der tilføres midler til serviceområderne som følge af den demografiske udvikling, mere rengøring til de ældre og fastholdelse af værdighedsmidler til ældreområdet og indsats for demente. Der er endvidere lagt vægt på at Vesthimmerland kan følge med i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Dette sker ved, at der er afsat midler til etablering af Sundhedens Hus i Farsø, der kan styrke fastholdelse og rekruttering af praktiserende læger i området samt ved at sikre midler til opførelse af flere sygeplejeklinikker.    

Børn og Unge
Det har været afgørende for Byrådet at fastholde det fokus, man via den nyligt besluttede Plan- og Bæredygtighedsstrategi har udstukket. Vesthimmerlands Kommune skal være et godt sted at bo for Vesthimmerlands borgere, ligesom det skal være attraktivt for nye borgere at flytte hertil og at være virksomhed i kommunen. Således har man via budgetaftalen sikret, at der fortsat er et stort fokus på Vesthimmerlands børn og unge, idet man har prioriteret penge til at holde ledelsen udenfor normeringen i daginstitutionerne, øget åbningstid i daginstitutioner, delvis tilbageførsel af besparelser fra 2019 på folkeskoleområdet og Børn i Bevægelse samt nye økonomiske prioriteringer som digitalisering af skole- og dagtilbudsområdet og penge til at styrke kommunens indskolingsklasser.    

Anlægsbudget og bosætning
På budgettet er også et højt anlægsniveau på 110 millioner kroner. På trods af stor bygge- og grundsalgsaktivitet vokser befolkningstallet ikke som hidtil forventet. Aftalepartierne tillægger det stor betydning, at udviklingen på disse områder vendes. Der er således prioriteret midler til at sikre fokus på øget bosætning og rekruttering af arbejdskraft til kommunens virksomheder. Desuden er der også afsat grundkapital til fortsat udvikling af en fleksibel boligmasse, områdefornyelse i Hvalpsund samt midler til projekt genåbning af Frederik den Vll’s kanal i Løgstør og visioner for havnene i Rønbjerg og Hvalpsund.   

LÆS BUDGETAFTALEN HER

Læs også: 
Enige politikere
Mange længe ønskede små-projekter gennemføres i 2020

 

e-max.it: your social media marketing partner