VESTHIMMERLAND: - Den økonomiske status er at Vesthimmerlands Kommune for første gang nogensinde har et budget som i princippet ikke indeholder besparelser, men hvor der er plads til at lave nogle omprioriteringer.

Sådan lød det fra borgmester Per Bach Laursen på Byrådsmødet i dag, hvor store ringbind med budgetoplægget for 2020 lå klar foran Byrådspolitikerne til førstebehandling. 

Det lød videre fra Per Bach Laursen: - Jeg er også nødt til at sige, at jeg går til forhandlingerne med det fortsæt, at det gerne skal ende op med et ansvarligt budget kære Byråd - som vi plejer. Jeg også gerne sige herfra, at selvom vi har været i en lidt besværlig proces – altså siden vi kom fra sommerferie med hensyn til hvilket grundlag vi skulle lave budget 2020 på, så er det glædeligt at vi i mandags fik at vide at de forudsætninger vi allerede havde indarbejdet i budgetoplægget holder. Vi derudover også fået en lidt større lånemulighed for at styrke vores likviditet. Så alt i alt, er det et godt udgangspunkt for at kunne lave et godt budget for Vesthimmerland.  

Jeg synes også at det er værd at bemærke, at de midler og den hjælp vi har fået stillet til rådighed fra Staten, naturligvis alle er velkomne. Men det er ikke midler som giver os mulighed for at udvide vores service generelt, men der er mulighed for at styrke nogle områder som vi har haft lyst til at styrke i flere år. Det glæder jeg mig til, at vi kan. Men jeg glæder mig også til - i det oplæg I har i mapperne, at der har vi et anlægsbudget på 110 mio. kr. at tage udgangspunkt i. Det kan naturligvis se anderledes ud efter vores prioriteringsseminar, hvor vi jo skal have den endelige forhandling. Men der er lagt op til et fornuftigt anlægsprogram. For det betyder jo, at vi er i stand til, at vedligeholde den kapital vi har investeret i vore forskellige aktiviteter.  

Ikke nødvendigt med besparelser
Palle Jensen fra den Socialdemokratiske gruppe var først til at tage ordet. - Vi er i vores gruppe glade for, for første gang i denne kommunes historie, at det ikke er nødvendig at lave besparelser. Vi håber også i den her situation, at vi laver et godt og ansvarligt budget, som vi alle kan lægge skulder til. Vi håber, at vi kan hæve servicen på nogle områder indenfor vores frirum, så vi kan tage de værste torne ud af de besparelser vi måske har lavet på et tidligere tidspunkt.
 

Henrik Dalgaard fra De Konservative var næst i talerækken:-Vi går ind for den sunde økonomi der også kommer borgerne til gode, så det bliver bedre og billigere at bo i Vesthimmerland. Vi synes det kunne være interessant at gå ind og kigge på nogle andre boformer såsom seniorbofællesskaber, så vi kan blive endnu mere attraktive.  

Kun prioriteringer
SF’s Theresa Berg sagde: - Jeg tror det bliver et rent og skært prioriteringsseminar. Der er rigtig mange ønsker fra alle vore områder. SF gik til valg på at styrke vore velfærdsområder og det er også det vi går til prioriteringsseminar med, og der er andre ting end Olle Kolle der kommer først. For os i SF er det bl.a. at hæve rengøringsstandarden for vores ældre. 

110 mio. til anlæg
Venstres Kurt Friis Jørgensen sagde: I venstre skal der ikke herske nogen tvivl om, at vi går efter en stabil drift. Vi synes det er vigtigt, at vi hen over årene har en drift der hænger sammen og man ikke bare et enkelt år - fordi man har råd til det, pumper den op og så skal spare pengene igen det efterfølgende år. Vi er glade for at vores anlægsbudget er blevet væsentligt hævet i år. Jeg kan ikke huske at vi nogensinde har brugt 110 mio til anlæg. Mærkesager fra Venstre er en udvidet åbningstid i vore daginstitutioner, som er godt i bosætningsøjemed.  

På vegne af Dansk Folkeparti sagde Lise Lotte Lynge: Vi vil arbejde for flere varme hænder og Olle Kolle. 

Politikerne mødes igen til budgetseminar den 24- 25. oktober, hvor detaljerne skal fastlægges. Det bliver her, fordelingen af anlægskronerne blandt andet bliver aftalt, og det er også her, der kan flyttes rundt på driftsmidler. 

2. behandlingen finder sted den 31. oktober i Byrådet  

 

e-max.it: your social media marketing partner