HVALPSUND: På søndag er der høstdag på Hessel, som er en af museets helt store aktivitetsdage.

Kulturudvalgsformand åbner høstdagen
Efter hyggelig spillemandsmusik på gårdspladsen åbner høstdagen og formand for Kultur og Fritid i Vesthimmerlands kommune Asger Andersen byder velkommen.   

Høst med veteran høstmaskiner
Alle veteranmaskinerne fra Veterantraktorgruppen Vesthimmerland går herefter i gang på marken ved Hessel. Her vil man se gamle veterantraktorer, mejetærskere, halmpressere og river- Som en flot kortege høster mejetærskere i V-formation, hvilket i øvrigt bliver filmet af en drone. Der vil desuden være traktorkørsel til marken, hvor der høstes, således høsten også kan opleves tæt på i den anden ende af kornmarken. 

Hele dagen summer Hessel af aktiviteter med folkedans, kaperkørsel, hestevognsoptog og et høstskuespil, der fortæller historier om livet på landet for 200 år siden, hvor herremandens eller ridefogedens ord var lov – ellers blev man afstraffet. Anderledes så det ud for herskabet, som standsmæssigt bliver bænket i de fine stuer. 

Høstspil med hovbønder
Traditionen tro vil der på høstdagen også blive høstet med le, som det foregik i 1800 tallet og før. Høsten foretages af hovbønder, som har hoveripligt på Hessel. Forhåbentlig har alle hovbønderne fået efterset og slebet leerne, så de er klar til at gå i gang med at høste. Kratterne, som høstpigerne bruger til at forme stråene til neg, vil blive nøje efterset på gårdspladsen af den strenge men retfærdige ladefoged som har ansvaret for at høsten kommer i hus. Efter at redskaberne er blevet godkendt af ladefogeden, går man i samlet flok til marken, hvor der høstes med le, stadig under opsyn af den strenge ladefoged. Der er dog en af karlene som får en tår over tørsten, og det kommer han til at bøde for på træhesten på Hessels gårdsplads.  

Inden høstfolkene inspiceres og går i marken ankommer flotte kareter på gårdspladsen for at hente familien Elle, som har besøg af familien og som skal afsted til høstgudstjeneste.   

Optoget med de flotte kareter kører igennem Hvalpsund, hvor der bliver gjort holdt på pladsen ved færgehavnen og ved Friplejehjemmet Hesselvang. Her bliver der danset og sunget et par sange, inden de vender tilbage til Hessel. 

Høstgilde når marken er mejet
Når de trætte høstfolk kommer hjem fra marken, skal man først lige have straffet den fordrukne karl, men så skal det også fejres at høsten er kommet i hus. Dette forgår på gårdspladsen under megen lystighed. Der skal senere holdes høstfest, hvori der også indgår folkedans og her kan alle gæster der har lyst blive budt op til dans. 

Tærskning
På gårdspladsen kører hestegangen – datidens elektricitetsværk, og bag laden kan man se det store tærskeværk og mange mindre maskiner. Her bliver der også vist gammeldags tækning, og hvordan det var at tærske med plejl.  

Fra jord til bord
Udenfor kan man i et par boder få historien om ”Fra jord til bord” – fra korn til brød. Her kan man male sit eget korn, valse havregryn og få en smagsprøve af nybagt brød. Man kan også få smagsprøver af boghvedepandekager i det gamle køkken i stuehuset. 

Smagsprøver
Ølbryggerne arbejder i bryggerset – og har nok en lille smagsprøve, ligesom snapselauget står klar med smagsprøver og fortæller om de mange kryddersnapse. 

Gamle håndværk demonstreres
Der er masser af aktiviteter rundt om på Hessel hele dagen. Smedene banker og arbejder i smedjen. Der er vævning på de gamle skaftevæve i forvalterboligen og stuehuset. Vaskekonerne vasker på gårdspladsen, ligesom rebslageren også holder til her, og trædrejerne arbejder i karetmagerværkstedet.
 

Historiske udstillinger
Markparcellerne, med bl.a. de gamle kornsorter og Hessels frugthave, med mange gamle sorter bliver fremvist. En udstilling viser hvordan man har høstet i 1000 år, og en anden udstilling i køkken og bryggers fortæller om konservering gennem tiderne. Man kan også se bordene i stuehuset fint dækket op til kaffeselskab hos herregårdsfamilien Elle. 

Børn kan lege i den store halmborg, finde karameller gemt i korn, besøge smeden, trædrejeren, rebslageren, vaskekonerne, væverne – eller man kan få en gammeldags is, en pølse eller en fadøl. I cafeen kan man få håndmadder, øl, sodavand, kaffe og kage. I laden er der forskellige salgsboder.

Kaperkørsel omkring Hessel
Dagen igennem er der mulighed for kaperkørsel, ligesom cafeen står klar med håndmadder, øl, sodavand, kaffe og kage. Der er salgsboder i laden og lunden, gammeldags isvafler, pølser og fadøl.
 

Store oplevelser for børn
For børnene er der karamel-skattejagt i en korncontainer og en halmborg. Og ellers er der levendegørelse mange steder på Hessel, hvor børn kan være med. 

SE ANNONCEN FOR ARRANGEMENTET HER

 

 

e-max.it: your social media marketing partner