STISTRUP: 30. juni 2019 havde Lone Primdahl Dolmer sidste arbejdsdag på Farsø Efterskole. Efter 21 år som forstander har Lone valgt et jobskifte til noget helt andet, idet hun fra 1. juli er ansat som præst i Aars.

Lone Primdahl Dolmer skifter job efter 21 år
I 1998 startede Lone sammen med hendes mand Søren Dolmer Farsø Efterskole - en efterskole for unge i læse- og skrivevanskeligheder op helt fra bunden efter at Farsø Højskole året forinden måtte lukke. 

-Det har været 21 helt fanstatiske og oplevelsesrige år, udtaler Lone. Det der har gjort størst indtryk på mig har især været samarbejdet med engagerede og dygtige medarbejdere, der altid har gjort deres bedste for at skabe en meningsfuld og oplevelsesrig hverdag for efterskoleeleverne. Jeg har nydt, at være sammen med unge mennesker, hvilket jeg også håber bliver en mulighed i mit nye job. 

Afsked med reception
Lones afsked blev markeret på Farsø Efterskole i torsdags ved en velbesøgt reception hvor der var deltagelse af nuværende og tidligere medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, skolekredsmedlemmer, forstanderkollegaer, venner og familie.  

-Det blev præcis så både festligt, rørende og højtidelig afslutning på det som har været mere end 21 års arbejde på Farsø Efterskole udtaler Lone Primdahl. 

Søren Dolmer bliver forstander
Lone og Søren har været ansat som forstanderpar på Farsø Efterskole - formelt set har Lone været forstander og Søren viceforstander. Fra 1. juli 2019 er det nu Søren, der er forstander på Farsø Efterskole.

Ny pædagogisk leder ansat
Som afløser for Lone har et ansættelsesudvalg bestående af repræsentanter for såvel bestyrelse og medarbejdere foruden Søren, pr. 1. august ansat Anette Smed som den nye pædagogisk leder. Anette Smed kommer fra en stilling som pædagogisk leder på Vesterbølle Efterskole, hvor hun har været i 4 år. Før den tid havde Anette i 10 år været lærer på Farsø Efterskole. Ansættelsesudvalget har blandt et stort og yderst kvalificeret ansøgerfelt valgt at ansætte Anette, fordi hun var den mest kvalificerede til den vigtige stilling som pædagogisk leder på Farsø Efterskole, fortæller Søren Dolmer. At Anette så ydermere er kendt med både vores elevgruppe og med værdigrundlaget på skolen er et ekstra plus. 


Forstander Søren Dolmer byder velkommen til Anette Smed, nye pædagogisk på Farsø Efterskole fra 1. august
 

-Jeg glæder mig rigtig meget til at Anette træder til som pædagogisk leder, siger Søren Dolmer. Anette og jeg skal i ligeværdigt samarbejde og sammen med de fantastiske medarbejdere vi har - fortsat udvikle Farsø Efterskole, så den også i fremtiden kan være et super attraktivt skolevalg for ordblinde unge med lyst til at lære mere og mod på en ungdomsuddannelse uanset om det er en erhvervsuddannelse eller på gymnasiet. 

For unge med læse- og skrivevanskeligheder
Farsø Efterskole har plads til 104 elever og udover at tilbyde særligt tilrettelagt undervisningsforløb for unge i læse- og skrivevanskeligheder udbydes også af 5 linjer: Idræt, outdoor, performance, kreativ eller praktisk/innovativ. Desuden har elever valget imellem 25 forskellige valgfag. Skolens 10. klasses elever - også kaldet ”Verdensborgere” har som noget ekstra særligt fokus på det globale perspektiv, hvilket bl.a. indebærer en ekstra rejse til Slovakiet, Island eller Tanzania.

-Vi har udover vores boglige/faglige tilbud til de unge meget fokus på de dannelsesmæssige perspektiver, siger Søren Dolmer. Vi ønsker at eleverne forlader Farsø Efterskole med en tro på og evner til at de kan gøre en forskel i den verden de skal ud og være en del af.

Farsø Efterskole har rod i folkekirken og folkekirkelige ungdomsorganisationer som FDF, KFUM-Spejderne, KFUM og KFUK foruden Y´s Men´s Klubberne i Vesthimmerland
.

 

e-max.it: your social media marketing partner