FARSØ/VESTHIMMERLAND: Lægemangel angives som årsag til, at De Praktiserende Lægers Organisation, PLO-Nordjylland, har meddelt Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland, at lægevagten der holder til på Farsø Sygehus, vil blive kraftigt reduceret fra 1. december 2019.

Hidtil har det været sådan, at Lægevagten tager over når de lokale praktiserede læger lukker ned for deres dagskonsultationer kl. 16.00 samt i weekenderne.  

Pia Buus Pinstrup (C), der både er medlem af sundhedsudvalget i Vesthimmerlands Kommune og medlem af Akut & Praksisudvalget i Region Nordjylland kender til lægernes problem.  

-De har gjort os(Region Nordjylland)opmærksom på det længe, og jeg ser det nu, som de sætter hælene i, så der kan findes en løsning. Og det tror jeg på at der kan, siger Pia Buus Pinstrup.  

Aftale om lægevagt
De Praktiserende Lægers Organisation, PLO-Nordjylland har en aftale med Region Nordjylland om at dække Nordjylland ind med lægevagt.  Og det er den aftale som PLO- organisationen fra Regionens side er blevet holdt op på at indfri.  

200 vagter om ugen
-Som jeg er informeret skal de praktiserende læger i Nordjylland dække 200 vagter ind om ugen. Det er blevet et problem, og kan i praksis føre til at en læge i Vesthimmerland skal tage vagten i Thisted, fortæller Pia Buus Pinstrup.
 

Regionsklinikker forstærker problemet
Hun forklarer at lægemanglen til lægevagten de senere år er blevet forstærket af Regionsklinikker, der ikke er forpligtet til at indgå i lægevagtordningen.
 

-Så det siger sig selv, at der må gøres noget, siger Pia Buus Pinstrup, der selv foreslår en løsning med, at de privat praktiserende læger i lokalområdet på skift udvider åbningstiden med et par timer sidst på dagen – eksempelvis frem til kl. 18.00. Det er vigtigt at familielægen får mulighed for at være mere fleksibel på hjemmebanen. Det tror jeg vil løse rigtigt meget.  

Fremover henvisning til Hobro, Aalborg eller Thisted
En nedlukning af Lægevagten i Vesthimmerland på hverdagsaftener og nætter betyder, at man fremover kan blive henvist til Lægevagten på Hobro, Aalborg eller Thisted Sygehuse.
 

Dog Lægevagt i Farsø i weekender og helligdage
Derimod er PLO-Nordjylland indstillet på at opretholde Lægevagten i Vesthimmerland, der holder til på Farsø Sygehus i weekenderne og på helligdage.   

Som årsag til at reduktionerne finder sted i Vesthimmerland angiver PLO til at skadestuen i Farsø har indskrænket åbningstiden og dagligt lukker kl. 15 i stedet for kl. 17, således at visse patienter må visiteres til andre konsultationssteder. Derfor anser PLO-Nordjylland behovet for konsultationsstedet reduceret. 

Aalborg Universitetshospital har oplyst, at årsagen til, at åbningstiden i skadestuen i Farsø midlertidigt har været indskrænket fra kl 17 til 15 er, at det har været problematisk at finde lægebemanding til Skadestuen i Farsø. Skadestuen i Farsø vil igen have almindelig åbningstid til kl. 17 fra den 1. august 2019. 

Regionen tager skarpt afstand fra lægers beslutning
Udmeldingen falder naturligvis ikke i god jord hos Region Nordjylland. Regionens administration tager skarpt afstand fra lægernes beslutning, som de kalder uacceptabel. Det er PLO-Nordjylland blevet gjort opmærksom på i en mail, hvor lægerne inviteres til et møde umiddelbart efter sommerferien.
 

Den regionale administration anfægter endvidere, at en sådan ensidig ændring af serviceniveauet i lægevagten blev fremlagt under punktet "eventuelt" i samarbejdsudvalget for Almen Læger uden forudgående drøftelse med regionen i forhold til andre mulige løsninger.

 

e-max.it: your social media marketing partner