HVALPSUND: Sidste sommer blev der indgået en ny aftale om levering af brændstof til Hvalpsund-Sundøre Færgeri og Færgen Mary.

Afregningen sker efter dagsprisen på oliemarkedet i Rotterdam tillagt et fast håndteringsgebyr. Den opnåede pris har vist sig at være væsentlig lavere end selskabernes listepris. 

På brændstofmarkedet til dieselmotorer sker der i øjeblikket en rivende udvikling. Og Shell har som et af de førende selskaber på markedet udviklet en ny brændstof type GTL (Gas To Liguid) som er et renere flydende brændstof til dieselmotorer fremstillet af naturgas i stedet for råolie. 

Det nye brændstof reducerer soddannelse (partikeludledning) med ca. 40 %, og NOx udledningen med ca 15%. Er fri for svovl, et meget højt cetantal der giver en bedre forbrænding. Brændstoffet er biologisk nedbrydelig og er rent arbejdsmiljømæssigt uden gener i form af hudirritation. 

GTL brændstoffet bruges i et større antal dieselmotorer på land, bl.a. hos følgende større virksomheder Arla, Københavns Lufthavn, Nordjyske jernbaner, Colas og turbådene i København. 

Til søs er der lavet et vellykket forsøg på Endelave færgen, ligesom Fur færgerne forventes at overgå til det nye brændstof. 

Ved at benytte GTL brændstof til Færgen Mary vil der opnås en række fordele. En væsentlig mindre tilsodning af maskineriet, og dermed mindre partikelforurening, en mindre NOx udledning, samt et væsentlig bedre produkt miljø og arbejdsmiljømæssigt. 

Ulempen er prisen. Men produktet vil med mindre tilsodning og et højere cetantal være medvirkende til en længere holdbarhed på maskineriet. 

Literprisen på GTL brændstoffet er pt kr. 0,50 dyrere end marinediesel med lavt svovlindhold. Det betyder, at et skift til GTL vil betyde en årlig merudgift ved et forbrug på 150.000 liter på kr. 75.000.  

Færgebestyrelsen er indstillet på at der i 2020 - som et forsøg, sejles på GTL brændstof, og at forsøget evalueres i sidste kvartal af 2020.

 

e-max.it: your social media marketing partner