HVALPSUND: Med baggrund i at Produktionsskolen Kongshøjgård pr. 1. august 2019 overgår til FGU- institutionen

(FGU Himmerland), så har produktionsskolen netop indsendt sin opsigelse af lejemålet af Kongshøjgaard, der ejes af Vesthimmerlands Kommune.   

Produktionsskolen Kongshøjgård har opsagt lejemålet således at det udløber pr. 31. juli 2019 med den klausul at produktionsskolen driver markerne, frem til 1. november 2019.   

Vesthimmerlands Kommune har derfor ikke længere nogen interesse i eje Kongshøjgaard, og på Økonomiudvalgets møde i dag, indstiller man derfor at afhænde ejendommen.    

Efter ejendomsmæglervurdering vil den bedste fremtidige anvendelse af Kongshøjgaard være Bed & Breakfast eller vandrehjem, da stuehuset er opdelt i værelser, har fællesrum, spisesal og industrikøkken 

Et salg af Kongshøjgaard, der er vurderet til 2. mio. kr. skal indgå i finansieringen af en ny FGU Skole. Det drejer sig om en samlet investering i størrelsesordenen 10-12 millioner kroner inden bygningsmassen og grunden som helhed er klar til undervisning, produktion og praksis i FGU-regi.   

Det er bestyrelsen for FGU Himmerland der har besluttet at FGU skolen i Vesthimmerland efter nedlæggelsen af Produktionsskolerne Kongshøjgaard og Næsbyhus skal placeres i Aars. Man har dog på nuværende tidspunkt ikke peget på en konkret placering – men gerne i nærheden af Erhvervsskolerne og med plads til 114 årselever.  

 

e-max.it: your social media marketing partner