VESTHIMMERLAND: Det var et ”elefantpunkt” på dagordenen på torsdagens Byrådsmøde.

Hensigtserklæringen om Vesthimmerland i et fremtidigt turistdestinationssamarbejde vil arbejde sammen mod øst i Himmerlandssamarbejde eller mod vest i et Limfjordssamarbejde.  

De to samarbejder blev beskrevet i sidste uges Farsø Avis. Læs her: Nyt Himmerlands turistsamarbejde 

Selvom udvalgsmøder, en analyse og anbefaling fra VisitVesthimmerland og sågar to temamøder med ”Byrødderne” med deltagere, siden sidste efterår har lagt til grund for valget mellem Himmerland og Limfjorden, så gav torsdag eftermiddag alligevel anledning til 2 timer og 12 minutters drøftelse med 26 i talerkøen.  

Det var især fortalerene for et Limfjordssamarbejde Allan Ritter Andersen(K), Per Jensen(S), Liselotte Lynge Jensen(DF), Theresa Berg Andersen(SF), Brian Christensen(DF), og Uffe Bro(S), der hankede op de øvrige byrådsmedlemmer om valget af et Himmerlandssamarbejde nu også er det rigtige.   

Det tungest vejende argument var at turismeundersøgelser viser, at 83% søger kyst og vand, når de vælger feriedestination. 

Men der lød også en kritik af at et Limfjordssamarbejde for hurtigt blev fejet af bordet, fordi der først for nylig lå et samarbejdspapir klar, mens det for Himmerland har ligget klar i månedsvis.  

Fra Theresa Berg Andersen(SF), som sidder med i VisitVesthimmerlands bestyrelse lød det, at man allerede fra et tidligt tidspunkt har ”valgt” side og det har været det valg som der er blevet talt for. Jeg er politiker og har fulgt fagkundskabens anbefalinger, men det er ikke fordi jeg er enig. 

Også fra Per Jensen(S) og Uffe Bro(S) lød der kritik af processen og formuleringen ”Limfjorden er ikke enestående”. 

Netop kritikken og at man går stik imod den nuværende prioritering af Himmerlands Vestkyst betød at Økonomiudvalget i sin indstilling Byrådet om et fremtidigt Himmerlandssamarbejde fik øremærket kr. 800.000 om året i det nye turistsamarbejde til Himmerlands Vestkyst.

Diskussionen på Byrådsmødet sluttede af med to afstemninger:
 

Theresa Berg Andersen ønskede følgende til afstemning: Der skal arbejdes på, at indgå i et destinationsselskab med Morsø-, Skive- og Struer Kommuner (Limfjordsmodellen). For stemte: 6 (Allan Ritter Andersen, Brian Christensen, Liselotte Lynge Jensen, Theresa Berg Andersen, Uffe Bro, Per Jensen)og 20 stemte imod. Dermed blev forslaget fra Theresa Berg Andersen ikke godkendt.  

Borgmester Per Bach Laursen stillede herefter forslag om Økonomiudvalgets indstilling med følgende tilføjelse: Byrådet pålægger Økonomiudvalget at sikre, at der udarbejdes en model for administration af de minimum 800.000 kr., der sikrer, at midlerne hvert år anvendes i overensstemmelse med ønskerne om en målrettet indsats for Vesthimmerlands Kommunes Limfjordsområde. Modellen skal godkendes af Byrådet samtidig med etablering af destinationsselskabet. 

For stemte: 23 mens 3 undlod at stemme: 3 (Liselotte Lynge Jensen, Uffe Bro og Per Jensen) Dermed blev dette forslag godkendt. 

Dermed gik ”Limfjordsstøtterne” ikke helt tomhændede hjem med lovning på kr. 800.000 om året øremærket den Vesthimmerlandske limfjordskyst.

Hensigtserklæringen er foreløbigt brugt til at søge penge hjem fra staten, som forudsætter et destinationssamarbejde. Samarbejdets konkrete indhold kommer nu til drøftelse med parterne i Rebild og Mariagerfjord kommuner, herunder også hvor administrationen for den nye destination kommer til at ligge. Destination Himmerland er en realitet fra 2020.

e-max.it: your social media marketing partner